Lima Universiti Awam Malaysia Sertai Program Keusahawanan Teknologi UKM & Stevens Institute of Technology

AHAD, 03 JUN 2012 00:00

Oleh Saiful Bahri Kamaruddin
Foto Ihsan Penerbit UKM

LANGKAWI, 3 Jun 2012 – Lebih buah universiti awam Malaysia  turut serta buat pertama kali dalam satu bengkel untuk   mencungkil bakat keusahawanan di kalangan penyelidik dan pakar sains yang dibangunkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia dan rakannya, Stevens Insititute of Technology, dari New Jersey, USA.

Di akhir bengkel lima hari itu, para penyelidik dari  Universiti Malaysia Sarawak (UniMaS), Universiti Malaysia Sabah (UMS), Universiti Tun Hussien Onn (UTHM), Universiti Malaysia Perlis (UniMaP) and  Universiti Malaysia Terengganu (UMT) bersama  UKM akan membentangkan projek penyelidikan mereka di hadapan satu panel pakar untuk kemungkinan dikomersialkan.

Naib-Canselor UKM, Prof Tan Sri Dato’ Wira Dr Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin berkata beliau gembira lima lagi universiti tempatan memberi pengiktirafan kepada kualiti program keusahawanan yang dibangunkan UKM bersama rakannya Stevens Institute of Technology (SIT) dari New Jersey, Amerika Syarikat.

Berucap di perasmian bengkel keempat  “UKM-SIT Capacity Building for Innovation and University R&D Commercialisation Experiential Programme 2012 “  malam ini,   Prof Sharifah Hapsah berkata kemahiran keusahawanan boleh dipertingkatkan lagi melalui kursus seperti itu kerana ia telah mendatangkan hasil.

Sifat keusahawanan dapat dibangunkan dengan memilih kursus atau bengkel yang boleh menunjukkan hasil baik pada peringkat awal, katanya ketika merasmikan bengkel ‘Pembinaan Kapasiti Untuk Inovasi dan Penyelidikan dan Pembangunan Pengkomersilan 2012’ di sini malam ini. Modul program bengkel itu telah diteruskan sebaik selepas perasmiannya.

Prof Sharifah Hapsah berkata SIT mengunakan konsep Technogenesis® yang menekan kepada pengurusan teknologi, pemasaran, analisis dan peningkatan kebolehan berunding-cara. Program ini dikendalikan dengan input dari Pusat Inovasi Kolaboratif UKM (PIK).

Kaedah Technogenesis® juga mewajibkan kebolehan menulis pelan perniagaan dan berhujah untuk memujuk pelabur menyertai usaha mengkomersalkan hasil penyelidikan mereka.

Bengkel yang akan berakhir Jumaat ini di hadiri oleh penyelidik universiti, usahawan dan pegawai kerajaan bertujuan meningkatkan kefahaman proses-proses penting dalam usaha mencari jalan bagaimana mengkomersilkan penemuan dari penyelidikan yang dijalankan.

Kerajaan diwakili pegawai dari Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Bengkel ini direka khas untuk penyelidik universiti serta warga dari fakulti perniagaan, pentadbir universiti, pegawai kerajaan dan pelabur yang berminat untuk menjadikan teknologi asas perniagaan mereka.

Peserta diberi peluang berbincang dalam kelompok kecil menyediakan rangka perniagaan yang hendak digunakan bila mengkomersilkan hasil penyelidikan mereka.

Pada penghujungnya setiap pasukan yang menyertai dikehendaki mengemukakan rangka perniagaan mereka pada satu panel hakim professional yang terdiri dari dua orang pakar teknologi/usahawan bersiri dari SIT dan empat wakil pertubuhan teroka modal, Malaysian Venture Capital Management Berhad, QuestMark Capital Management Sdn Bhd (dari Hong Kong), Cradle Fund Sdn Bhd (di bawah Kementerian Kewangan) dan MTDC (Khazanah Holdings Berhad).

Naib Canselor dari empat buah universiti penyelidikan lain turut diundang untuk menyaksikan proses pemilihan projek untuk dikomersialkan.

Tiga bengkel UKM-SIT sebelum ini telah menghasilkan kurikulum Akademi-Keusahawanan yang kini diajar kepada semua pelajar tahun pertama sebagai mata pelajaran wajib dengan modul-modul lain untuk pelajar tahun kedua dan ketiga.

Ia dibangunkan bersama oleh by UKM and SIT dan dipercayai yang pertama pernah dilaksanakan oleh mana-mana universiti.

Tujuanya ialah membekal para graduan dengan kemahiran berunding dan kepintaran keusahawanan serta meningkatkan kebolehan mengkomersilkan penemuan-penemuan baru.

Graduan berpengetahuan demikian perlu untuk dapat menjayakan Model Ekonomi Baru yang didorong oleh inovasi yang sedang dilaksanakan kerajaan sekarang.

Sebagai sebuah universiti penyelidikan, UKM membentuk prasarana khas dan pembinaan kapasiti untuk inovasi dan pengkomersilan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D).

Usaha UKM itu memerlukan rakan yang mempunyai pengalaman mendalam dalam teknologi dan akademi untuk menanam budaya inovasi di kalangan penyelidik.

Pengkomersilan R&D adalah tunjang kepada usaha transformasi ekonomi untuk menjadikan Malaysia  sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020.

Pengalaman dari bengkel demikian dianggap perlu untuk meningkatkan Ekosistem inovasi sekarang dan dasar-dasar teknologi.

UKM dan SIT yakin bengel demikian boleh menggalakkan lebih banyak pengkomersilan R&D serta mengembangkan kurukula Akademi-Keusahawanan (AE), yang kini dilaksanakan sebagai kursus wajib dalam tahun pertama dan sebagai perintis dalam tahun kedua dan ketiga.

Matlamatnya ialah mendidik para graduan UKM dengan melengkapkan mereka dengan ilmu insaniah, iaitu pandai bergaul dan memujuk pelabur serta dapat berfikir sebagai usahawan. Mereka diharapkan menjadi usahawan yang berjaya dengan mengunakan inovasi dan teknologi.

Sejumlah 24 penemuan R&D telah dinilai pakar-pakar dalam program demikian sebelum ini di mana 11 darinya telah pun di komersilkan melalui UKM Technology Sdn Bhd sementara 13 lagi sedang dalam peringkat pra-komersil yang menerima pembiayaan dari Tabung Inovasi UKM dan Kementerian Pengajian Tinggi.