UKM Bakal Menghasilkan Campuran Membantu Kurangkan Hakisan Di Cerun Bukit

ISNIN, 26 NOVEMBER 2012 00:00

Oleh Saiful Bahri Kamaruddin
Foto Shahiddan Saidi

BANGI, 22 Nov 2012 – Sekumpulan penyelidik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sedang menguji sejenis produk campuran yang boleh membantu mengurangkan hakisan tanah di cerun bukit di mana bangunan didirikan.

Ketua penyelidik kumpulan itu, Dato’ Ir Ahmad Fuad Embi yakin mereka akan dapat merumuskan formulanya tidak lama lagi. Ia akan diedarkan pada harga amat berpatutan ia itu lebih murah dan mungkin lebih baik daripada produk yang diimport kerana menggunakan bahan campuran tempatan.

Campuran sungkupan itu mengandungi bahan nutrien tempatan, serat, gam dan benih tumbuhan. Ia sedang diuji di UKM.

Ahmad Fuad hari ini membentangkan hasil kajian pasukannya dalam kertas penyelidikannya Kawalan Hakisan dan Mendapan di dalam Kampus UKM di Seminar dan Bengkel Kampus Lestari 2020 hari ini.

Beliau telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan tanah runtuh dan hakisan cerun yang disebabkan oleh hujan lebat.

Produk campuran sungkupan hasil penyelidikan mereka akan disembur ke atas cerun terhakis untuk melindunginya daripada hujan lebat.

Ahmad Fuad berkata campuran sungkupan itu adalah setanding dengan bahan diimport, yang agak mahal dan mengandungi biji benih yang tidak sesuai untuk iklim tropika. Campuran sungkupan UKM itu juga dapat bertahan lebih daripada beberapa bulan di atas tanah. Ini membolehkan benihnya untuk bercambah dan meliputi sepenuhnya tanah yang disembur dengannya. Ini akan melindungi tanah dengan kehijauan pada masa yang sama.

Jika berjaya, produk tempatan itu akan dihasilkan dengan lebih banyak pada kos yang rendah dan diedar atau dijual kepada pihak berkuasa dan institusi tempatan. Beliau percaya cara ini dapat menyelesaikan masalah hakisan dan pemendapan, apatah lagi kejadian tanah runtuh kini semakin meningkat.

Beliau, yang juga mantan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran, bagaimana pun berkata penggunaan produk sungkupan sahaja tidak mencukupi untuk mengurangkan risiko tanah runtuh.

Pihak berkuasa tempatan perlu menguatkuasakan undang-undang pembinaan pembangunan di kawasan berbukit.

Garis panduan dari Jabatan Kerja Raya (JKR) perlu dijadikan peraturan yang diwajibkan kerana buat masa ini ia tidak dikuatkuasakan kerana ia tidak wajib.

Ahmad Fuad, yang bertugas di UKM secara kontrak untuk melakukan penyelidikan, mencadangkan tiga peraturan lain yang harus dikuatkuasakan secara ketat untuk pembinaan bangunan:

i. Bangunan perlu direka secara disesuaikan dengan bentuk bukit tidak sebaliknya.
Pemotongan bukit untuk disesuaikan dengan bangunan berkemungkinan besar mengakibatkan
kadar hakisan yang lebih tinggi kerana bentuk semula jadi bukit telah dirosakkan.

ii. Pastikan semua kontraktor menyerahkan Pelan Kawalan Hakisan dan Tapak (ESCP) yang mesti
diluluskan dahulu sebelum pemecahan tapak dibenarkan.

iii. Menguatkuasakan Peraturan Mutu (BQ) dari JKR. BQ adalah dokumen atau beberapa dokumen
yang mana pelbagai agensi penguat kuasa mesti memastikan kualiti bahan, barang dan mutu
kerja kontraktor adalah memadai.

Beliau berkata bahawa pada asasnya, reka bentuk bangunan mesti ikut landskap dan bukannya menukar tanah semula jadi untuk disesuaikan dengan bangunan.

Ini akan mengurangkan kerja tanah, sekaligus mengurangkan gangguan kepada tanah. Beliau bimbang berlakunya kelewatan dan halangan kerja selepas BQ diberikan kerana ini boleh menjejaskan kualiti perkhidmatan. Jika kelewatan berlaku, pihak berkuasa perlu mengkaji semula BQ yang telah diberikan kepada kontrektor dari masa ke semasa bagi memastikan kualiti kerja sentiasa dipatuhi.

 

Ahmad Fuad menggesa Kementerian Kerja Raya mewajibkan semua kontraktor dan jurutera landskap mengikuti kursus-kursus relevan kerana pada masa ini ia hanya dijadikan sebagai kursus pilihan sahaja.

Beliau adalah lulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dari University of Canterbury dan Sarjana Sains (Perparitan) dari University of Southampton. Beliau berpengalaman selama lebih 36 tahun dalam bidang kejuruteraan awam dan adalah pakar yang berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Ahmad Fuad bersara dari Jabatan Pengairan dan Saliran sebagai Timbalan Ketua Pengarah I pada tahun 2007.

Beliau kini juga melakukan kerja-kerja perundingan untuk projek awam yang yang dilaksanakan oleh sektor swasta.