UKM Dan Mercy Malaysia Perbaharui Kerjasama

SELASA, 29 APRIL 2014 11:44

Oleh Saiful Bahri Kamaruddin
Foto Abd Ra’ai Osman

BANGI , 26 April 2014 – Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan MERCY Malaysia telah memperbaharui kerjasama mereka dalam menjalankan usaha-usaha bantuan kecemasan dan memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam dan buatan manusia di dalam dan  luar negara.

Memorandum Persefahaman (MoU) , yang diaturkan oleh Pejabat  hal-ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, ditandatangani hari ini di sini oleh Naib Canselor Profesor Dato’ Dr Noor Azlan Ghazali yang mewakili universiti, dan Presiden MERCY Malaysia Dato’ Dr Ahmad Faizal Perdaus, yang merupakan seorang alumni UKM.

Turut hadir pada majlis itu ialah Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Prof Dato’ Dr Saran Kaur Gill dan Timbalan Naib Canselor (pelajar dan Alumni) Prof. Datin Noor Aziah Mohd Awal.

MERCY Malaysia atau  Persatuan Perubatan Bantuan Malaysia menjalankan pengurusan risiko berasaskan masyarakat, suatu proses pengurusan risiko bencana  yang mana masyarakat terancam dapat melibatkan diri untuk mengurangkan kelemahan dan meningkatkan keupayaan mereka.

Sebagai salah satu kerjasama pertama di bawah MOU baru, UKM dan MERCY Malaysia telah melancarkan program UKM-Mercy Malaysia Belia untuk Kemanusiaan, yang akan melibatkan 80 hingga 100 pelajar UKM. Program ini direka untuk bukan sahaja membangunkan kemahiran asas dan pengetahuan pelajar sukarelawan dan bantuan kemanusiaan dan kerja pemulihan, tetapi untuk menggalakkan pemahaman bahawa sesiapa sahaja, dari mana-mana sektor, mempunyai keupayaan untuk menyumbang ke arah usaha-usaha kemanusiaan.

Prof Dato Saran Kaur dalam ucapan alu-aluan beliau berkata kerjasama antara UKM dan MERCY Malaysia bertujuan meningkatkan penyelidikan, pendidikan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan, termasuk menanamkan semangat sukarelawan di kalangan mahasiswa. Beliau menjelaskan bahawa peserta program UKM-Mercy Malaysia Belia untuk Kemanusiaan akan menjalani satu siri modul pembelajaran melalui pengalaman sebagai sebahagian daripada latihan mereka untuk membangunkan kompetensi dan minat dalam kesukarelawanan bantuan kemanusiaan.

Menurut Naib Canselor UKM, Prof Datuk Dr Noor Azlan Ghazali, program ini direka untuk bukan sahaja membangunkan kemahiran asas dan pengetahuan pelajar sukarelawan dan bantuan kemanusiaan dan  kerja pemulihan, tetapi untuk menggalakkan pemahaman bahawa sesiapa sahaja, dari mana-mana sektor , mempunyai keupayaan untuk menyumbang ke arah usaha-usaha kemanusiaan.

“Perkongsian kami dengan menunjukkan hari ini MERCY daripada komitmen yang mendalam Universiti ke arah menyemai sifat-sifat dalam pelajar kita yang akan membawa mereka ini, tidak kira di mana mereka pergi pada masa hadapan. Walaupun ia masih menjadi penting bagi mereka untuk cemerlang dalam pelajaran, UKM pergi jauh dengan menanam benih-benih kemanusiaan dalam pelajarnya, yang seterusnya akan melahirkan graduan yang bukan sahaja cemerlang dalam industri mereka, tetapi berbuat demikian dengan belas kasihan dan pemahaman masalah yang terus melanda masyarakat di seluruh rantau ini.”

Dato’ Dr Mohd Faizal berkata pada masa ini MERCY mempunyai 29 projek-projek kemasyarakatan dengan UKM yang melibatkan lebih 120 sukarelawan universiti.

“Program kami direka bentuk untuk menggalakkan penyertaan masyarakat dan kerajaan tempatan untuk mengenal pasti , merawat, memantau dan menilai potensi risiko dalam persekitaran mereka, sekali gus memberi kuasa kepada mereka bagi pelaksanaan penyelesaian yang mereka sendiri cipta, ” tegasnya.

Beliau menjelaskan bahawa dalam MoU sebelum ini, penekanan adalah ke atas sukarelawan, kesan bantuan dan pembangunan sosial. Beliau berharap bahawa kerjasama ini akan memberi lebih penekanan kepada penyelidikan dalam bidang ini, yang diperlukan untuk pembangunan sosial dan inovasi. Salah satu cara untuk menggalakkan dan membiayai inisiatif penyelidikan itu melalui Dana Inovasi Kemanusiaan, yang telah dimulakan beberapa tahun lalu oleh bekas Presiden MERCY Malaysia Tan Sri Dr Jemilah Mahmood.

Dato’ Dr Faizal juga melahirkan penghargaan atas sumbangan UKM dalam memberi sokongan dan sukarelawan untuk perkhidmatan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terancam.

MERCY Malaysia mempunyai projek berterusan di China, Maldives dan Myanmar.