Pusat Kebudayaan Universiti

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Unit Pengembangan Seni Budaya

Nazilah Arshad

Pegawai Kebudayaan B41
Ketua Unit Pengembangan Seni Budaya

Bidang TugasPengurusan Bengkel dan Latihan Kakitangan
 Penyelaras CITRA Pusat Kebudayaan
 JK Analisa Data Pusat Kebudayaan
 Vokal dan Seni Suara
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjana Pengurusan Sistem Pejabat
MOSM (Hons) UiTMalaysia
 Sarjanamuda Pengurusan Sistem Pejabat
 B.OSM (Hons) UiTMalaysia
 Sarjanamuda Pengurusan Pejabat
 D.OM (Hons) UiTMalaysia

Aajazahmad Mostaqvim

Pegawai Kebudayaan B29

Bidang TugasPengurusan Latihan/ Pengembangan Seni Budaya
 Pengurusan Projek/Aktiviti
 Pengurusan Persembahan
 Bimbingan Pelajar / Khidmat Nasihat
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2
JPKMalaysia