Pusat Kebudayaan Universiti

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana

Mohamed Asrof Semin

Pegawai Kebudayaan B48

Ketua Pentadbiran

Bidang TugasPentadbiran PTJ
 Kewangan
 Prasarana
 Undangan Persembahan
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjanamuda Perakaunan
B.Acc (Hons) UKMalaysia

Muhammad Najmi Zainal

Pegawai Kebudayaan B31

Bidang TugasPengurusan Teknikal
 Rakaman & Penerbitan Audio
 Aduan & Maklumbalas Pelanggan
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjanamuda Sains – Fizik
B.Sc (Hons.) UKMalaysia

Herman Aziz

Pegawai Kebudayaan B29

Bidang TugasPengurusan Teknikal (Audio & Pencahayaan)
 Pengurusan Persembahan
 Pengurusan Aset
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjanamuda Sains Sosial – Komunikasi dan Dasar Awam
B.Sc (Hons.) UKMalaysia

Mohamad Firdaus Nordin

Penolong Jurutera JA29

Bidang TugasPenyelenggaraan & Pemeriksaan Bangunan
 Keselamatan & Kesihatan Pekerja
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranDiploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik