Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana

Roslan Abd. Salam

Ketua Unit Pentadbiran, Kewangan & Prasarana
Pegawai Kebudayaan B44

Bidang TugasPentadbiran
 Kewangan
 Prasarana
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjanamuda Sastera
B.A (Hons.) UKMalaysia

 

Berkhidmat 38 tahun dengan UKM

Herman Aziz

Pegawai Kebudayaan B29

Bidang TugasPengurusan Teknikal (Audio & Pencahayaan)
 Pengurusan Persembahan
 Pengurusan Aset
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjanamuda Sains Sosial – Komunikasi dan Dasar Awam
B.Sc (Hons.) UKMalaysia

Mohamad Firdaus Nordin

Penolong Jurutera JA29

Bidang TugasPenyelenggaraan & Pemeriksaan Bangunan
 Keselamatan & Kesihatan Pekerja
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranDiploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik