Unit Pengurusan Persembahan

Mohamed Asrof Semin

Ketua Unit Pengurusan Persembahan
Pegawai Kebudayaan B44

Bidang TugasPengurusan Persembahan
 Pengurusan Teknikal
 Undangan Persembahan
  
Kelayakan Akademik / Sijil KemahiranSarjanamuda Perakaunan
B.Acc (Hons) UKMalaysia

Ahmad Syamiel Mohd Sukarno

Pegawai Kebudayaan B31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.