Pusat Kebudayaan Universiti

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Unit Penyelidikan & Dokumentasi

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Siti Syarina Abdul Khalid

Pegawai Kebudayaan B44 (FX)

KETUA UNIT

Bidang Tugas

  • Pengurusan Penyelidikan
  • Pengurusan Pemuliharaan Seni Budaya 
  • Artistik
  • Seni Teater

Kelayakan Akademik
Sarjana Pengurusan Persembahan Seni MA (Hons) UKMalaysia                                                                    Sarjanamuda Dengan Kepujian – Pengurusan Perniagaan – Perniagaan Antarabangsa B.BA (Hons) UKMalaysia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amar Baharudin

Pegawai Kebudayaan B38 (TBK)

Bidang Tugas

  • Pengurusan Penyelidikan
  • Pengurusan Pemuliharaan Seni Budaya
  • Sinematografi 

Kelayakan Akademik
Sarjana Pentadbiran Perniagaan – Kewangan – MA (Hons) UKMalaysia                                                    Sarjanamuda Dengan Kepujian Teknologi Dan Sains Maklumat – Komputeran Industri – B.IT (Hons) UKMalaysia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Noor Faliza Hanim Roslan

Pegawai Kebudayaan B31

Bidang Tugas

  • Pengurusan Penyelidikan
  • Pengurusan Pemuliharaan Seni Budaya
  • Pengurusan Produksi Teater 

Kelayakan Akademik
Sarjanamuda Dengan Kepujian Sains Sosial – Sains Pembangunan- B.Sc (Hons) UKMalaysia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________