Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

SELFUEL UKM Webinar: The Role of Hydrogen and Fuel Cells in the Low Carbon Energy Transition

Tarikh:  |  Foto oleh: Jawatankuasa Live Webinar SELFUEL |  Kembali ke Indeks

Biodata of Speaker: Prof. Dr. Nigel Brandon is Professor of Sustainable Development in Energy and Dean of the Faculty of Engineering at Imperial College London.  His research interests are focused on fuel cells, hydrogen and energy storage in support of the low carbon energy transition. He is a Founder and Director of RFC Power, a flow battery company spun-out from Imperial College in 2018, and a founder of Ceres Power, an Alternative Investment Market-listed fuel cell company spun out of Imperial College in 2001, and which has a current market capital of over £2.5B. He has won awards in the field such as the Francis Bacon Medal from the American Society of Mechanical Engineers for work on fuel cell research and education, and the Silver Medal from Royal Academy of Engineering for contribution to fuel cell engineering leading to commercial exploitation He is a Fellow Royal Academy of Engineering, a Chartered engineer, a Fellow of the Energy Institute, and a Fellow of the Institute of Materials, Minerals and Mining.  He has recently joined SELFUEL for 12 months as a Distinguished International Professor.