Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Research Fellows

Assoc. Prof. Dr. Loh Kee Shyuan

 • 03-89118523
 • ksloh@ukm.edu.my

Research Field: Advanced Energy Materials

Loh KS's profile


Assoc. Prof. Dr. Edy Herianto Majlan

 • 03-89118521
 • edy@ukm.edu.my

Research Field: Proton Exchange Membrane Fuel Cell Technology; Hydrogen Energy; Renewable Energy; Electrolyzer; Gas Adsorption

Edy's profile


Assoc. Prof. Dr. Lorna Jeffery Minggu

 • 03-89118520
 • lorna_jm@ukm.edu.my

Head of HEJIM


Assoc. Prof. Dr. Mahendra Rao Somalu

 • 03-89118522
 • mahen@ukm.edu.my

Research Field: Solid oxide fuel cell, solid oxide electrolyzer, biomass gasification, ceramics, nanomaterials

Mahendra's profile


Dr. Umi Azmah Hasran

 • 03-89118525
 • umi.h@ukm.edu.my

Research Field: Energy Policy and Management, Micro Fuel Cell Technology, Fuel Cell Engineering, Hydrogen Energy, Renewable & Sustainable Energy, Advanced Materials

Umi's profile


Dr. Lim Swee Su

 • 03-89118537
 • limss@ukm.edu.my

Research Field: Microbial electrochemistry and technology, bioelectrochemistry, biohydrogen energy

Swee Su's profile


Dr. T. Husaini

 • 03-89118529
 • t-husaini@ukm.edu.my

Research Field: Electrolyzer; Fuel Cell; Fuel Cell System and Application

Husaini's profile


Dr. Khuzaimah Arifin

 • 03-89118528
 • khuzaim@ukm.edu.my

Research Field: PEC water splitting; photocatalyst; DFT modeling; thin film; synthesis organometallic

Khuzaimah's profile


Dr. Mimi Hani Abu Bakar

 • 03-89118491
 • mimihani@ukm.edu.my

Research Field: Biofuel Cell; Electrochemistry; Biotechnology; Wastewater treatment

Mimi's profile


Ts. Dr. Lim Kean Long

 • 03-89118494
 • kllim@ukm.edu.my

Research Field: hydrogen storage materials; catalyst; irradiation; process system engineering

Lim KL's profile


Dr. Sharifah Najiha bt Timmiati

 • 03-89118526
 • najiha@ukm.edu.my

Research Field: Catalyst, catalytic reaction, advanced material, hydrogen production, fuel cell technology

Najiha's profile


Dr. Sahriah Basri

 • 03-89118539
 • sahriah@ukm.edu.my

Research Field: Fuel Cell Engineering; Nanocatalyst

Sahriah's profile


Dr. Rozan Mohamad Yunus

 • 03-89118527
 • rozanyunus@ukm.edu.my

Research Field: Materials science, Graphene and 2D materials, Photoelectrocatalyst, Carbon nanomaterials, Hydrogen Energy

Rozan's profile


Dr. Wong Wai Yin

 • 03-89118588
 • waiyin.wong@ukm.edu.my

Research Field: hydrogen fuel cells; nanotechnology; electrocatalysts; polymer electrolyte membranes; biomass conversion

Wong's Profile


Dr. Nabila A. Karim

 • 03-89118496
 • nabila.akarim@ukm.edu.my


Dr. Azran Mohd Zainoodin

 • 03-89118524
 • azrans@ukm.edu.my

Research Field: Fuel Cell Engineering, Manufacturing Engineering, Production Technology

Azran's profile


Dr. Nurul Akidah Baharuddin

 • 03-8911 8538
 • akidah@ukm.edu.my

Research Field: Solid Oxide Fuel Cell; Fuel Cell Engineering; Hydrogen Energy; Renewable & Sustainable Energy; Advanced Materials; Mechanical Engineering

Akidah's Profile


Dr. Norazuwana Shaari

 • 03-8911 8534
 • norazuwanashaari@ukm.edu.my

Research Field: Biomembrane; Advanced Material; Photocatalyst; Polymer Technology, Renewable Energy; Fuel Cell

Norazuwana's profile


Dr. Muhammed Ali Shaikh Abdul Kader Abdul Hameed

 • 03-89118496
 • mas@ukm.edu.my

Research Field: Solid Oxide Fuel Cell; High temperature Solid Oxide electrolyzer; Catalyst for hydrogen production; Ceramic membranes for oxygen production; Synthesis of Advanced energy material


Dr. Lim Bee Huah

 • 03-89118534
 • beehuah@ukm.edu.my

Research Field: Proton Exchange Membrane Fuel Cell; Computational Fluid Dynamics; Mechanical Engineering