Institut Sel Fuel

 Masa Depan Tenaga

Graduate Affairs Forms

Borang Urusan Siswazah

1. Senarai Semak dan Borang Notis Penyerahan Tesis/Disertasi
2. Senarai Semak dan Borang Penyerahan Tesis/Disertasi Untuk Pemeriksaan dan Borang Pengesahan Bebas Plagiat
3. Senarai Semak dan Borang Penyerahan Tesis/Disertasi Selepas Pembetulan
4. Borang Senarai Pembetulan Tesis 
5. Borang Semakan Format Gaya UKM
6. Borang Perakuan Pembetulan Tesis oleh Pemeriksa Dalam
7. Borang Permohonan Tambah Masa Pengajian
8. Borang Permohonan Pertukaran Bentuk Pendaftaran/Program/Mod
9. Borang Permohonan Penangguhan Pengajian