MENGENAI KAMI

Pusat ini memfokus kepada pengemblengan dan penyelarasan usaha ke arah pembudayaan STEM dalam konteks menghasilkan suatu masyarakat yang progresif, dinamik, saintifik, dan inovatif berteraskan Sains dan Teknologi