Anugerah Bitara UKM

Anugerah Bitara UKM merupakan program tahunan Universiti di mana ianya merupakan satu platform yang memberikan pengiktirafan kepada staf dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) dengan mengambil kira pencapaian prestasi berkualiti yang berfokuskan kepada akademik, penyelidikan, pengantarabangsaan, penjanaan dan pembangunan modal insan.

Syarat dan peraturan adalah berbeza bagi setiap anugerah yang ditawarkan. Sila muat turun borang untuk melihat syarat dan kriteria anugerah tersebut dibahagian muat turun borang. Berikut adalah senarai pengerusi dan urus setia bagi setiap anugerah:

 

Senarai Pengerusi & Urus Setia Anugerah

1. Anugerah Bitara Tokoh UKM
• Pengerusi: YBhg. Prof. Dato' Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman
• Urus setia: Pn. Nurul Amalina Abdul Rahman / 03-8921 5234 / amalinarahman@ukm.edu.my

2. Anugerah Bitara UKM
• Pengerusi: YBhg. Prof. Dato' Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman
• Urus setia: Pn. Nurul Amalina Abdul Rahman / 03-8921 5234 / amalinarahman@ukm.edu.my

3. Anugerah Bitara Sarjana
• Pengerusi: Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab Mohammad
• Urus setia: Pn. Rohazaini Binti Hasan / 03-8921 5128 / zaini_rzh@ukm.edu.my

4. Anugerah Bitara Penerbitan Makalah
• Pengerusi: Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab Mohammad
• Urus setia: Pn. Rohazaini Binti Hasan / 03-8921 5128 / zaini_rzh@ukm.edu.my

5. Anugerah Bitara Penerbitan Buku
• Pengerusi: Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab Mohammad
• Urus setia: Pn. Rohazaini Binti Hasan / 03-8921 5128 / zaini_rzh@ukm.edu.my

6. Anugerah Bitara Pengkomersilan Produk
• Pengerusi: Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab Mohammad
• Urus setia: Pn. Rohazaini Binti Hasan / 03-8921 5128 / zaini_rzh@ukm.edu.my

7. Anugerah Bitara Media Massa
• Pengerusi: Prof. Dato’ Dr. Norazah Mohd Nordin
• Urus setia: Pn. Melor Suria Binti Minhat / 03-8921 3195 / melor81@ukm.edu.my

8. Anugerah Bitara Keterlibatan Industri & Masyarakat
• Pengerusi: Prof. Dato’ Dr. Norazah Mohd Nordin
• Urus setia: Pn. Melor Suria Binti Minhat / 03-8921 3195 / melor81@ukm.edu.my

9. Anugerah Bitara Prakarsa
• Pengerusi: Dr. Hjh. Ina Md Yasin
• Urus setia: En. Muhammad Amirul Abdul Razak / 03-8921 3871 / amirulrazak@ukm.edu.my

10. Anugerah Bitara Pendanaan
• Pengerusi: Prof. Dr. Norhamidi Muhamad
• Urus setia: Pn. Suriani Binti Shuhatdi / 03-8921 4583 / surianis@ukm.edu.my

11. Anugerah Bitara Rekayasa Prasarana
• Pengerusi: Prof. Dr. Norhamidi Muhamad
• Urus setia: Pn. Suriani Binti Shuhatdi / 03-8921 4583 / surianis@ukm.edu.my

12. Anugerah Bitara Bahasa Melayu
• Pengerusi: Prof. Datuk Seri Dr. Awang Sariyan
• Urus setia: Cik Suhaini Md Noor / 03-8921 5300 / suhaini@ukm.edu.my

13. Anugerah Bitara Pengajaran
• Pengerusi: Prof. Dr. Mohammad Kassim
• Urus setia: Prof. Madya Dr. Raihanah bt. Mohd. Mydin / 03-8921 5969 / raihanah@ukm.edu.my

14. Anugerah Bitara Ahli Akademik Harapan
• Pengerusi: Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad
• Urus setia: Cik Nur Faridah Yusof / 03-8921 4716 / faridahyusof@ukm.edu.my

15. Anugerah Bitara Seni dan Kreativi
• Pengerusi: Prof. Datuk Seri Dr. Awang Sariyan
• Urus setia: Cik Suhaini Md Noor / 03-8921 5300 / suhaini@ukm.edu.my

Dokumen disediakan di dalam bentuk salinan lembut bagi kemudahan pengisian. Semua dokumen perlu diisi dimuat turun dan dilengkapkan. Setiap kategori mempunyai borang dan kriteria yang berbeza. Semua permohonan dan penyediaan bahan sokongan perlu mengikut keperluan setiap kategori tersebut.

​Untuk muat turun borang, sila Right Click pada icon dan klik Save link as... seperti gambar contoh di bawah ini:

Nama Anugerah Borang (Klik Ikon Di Bawah)

1. a) Anugerah Bitara UKM - Kategori Fakulti/Institut

b) Anugerah Bitara UKM -Kategori Pusat Perkhidmatan


2. Anugerah Bitara Sarjana 

a) Kategori PTJ/Kumpulan

b) Kategori Individu 

c) Kategori Sarjana Harapan

3. Anugerah Bitara Penerbitan Makalah *Pencalonan adalah dibuat oleh urus setia  
4. Anugerah Bitara Penerbitan Buku *Pencalonan adalah dibuat oleh urus setia  
5. Anugerah Bitara Pengkomersilan Produk 
6. Anugerah Bitara Media Massa 

7. Anugerah Bitara Keterlibatan

  1. Keterlibatan Industri 
  2. Keterlibatan Masyarakat 

8. Anugerah Bitara Prakarsa 
9. Anugerah Bitara Pendanaan 
10. Anugerah Bitara Rekayasa Prasarana 
11. Anugerah Bitara Bahasa Melayu 
12. Anugerah Bitara Pengajaran 
13. Anugerah Bitara Ahli Akademik Harapan 
14. Anugerah Bitara Seni dan Kreativi 

Tarikh tutup permohonan adalah pada  13 Jun 2021 (Ahad) jam 5.30 petang. Borang penyertaan yang telah lengkap berdasarkan semua kriteria beserta bahan sokongan hendaklah disampaikan kepada Urusetia Anugerah Bitara UKM (Nama dan alamat pada Borang Permohonan)