Anugerah Bitara UKM

Anugerah Bitara UKM merupakan program tahunan Universiti di mana ianya merupakan satu platform yang memberikan pengiktirafan kepada staf dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) dengan mengambil kira pencapaian prestasi berkualiti yang berfokuskan kepada akademik, penyelidikan, pengantarabangsaan, penjanaan dan pembangunan modal insan.

Syarat dan peraturan adalah berbeza bagi setiap anugerah yang ditawarkan. Sila muat turun borang untuk melihat syarat dan kriteria anugerah tersebut.

Dokumen disediakan di dalam bentuk salinan lembut bagi kemudahan pengisian. Semua dokumen perlu diisi dimuat turun dan dilengkapkan. Setiap kategori mempunyai borang dan kriteria yang berbeza. Semua permohonan dan penyediaan bahan sokongan perlu mengikut keperluan setiap kategori tersebut.

Nama Anugerah Borang (Klik Ikon Di Bawah)
1. Anugerah Bitara UKM  Image result for word icon png
2. Anugerah Bitara Sarjana  Image result for word icon png
3. Anugerah Bitara Penerbitan Makalah

*Pencalonan adalah dibuat oleh urus setia

4. Anugerah Bitara Penerbitan Buku

*Pencalonan adalah dibuat oleh urus setia

5. Anugerah Bitara Pengkomersilan Produk  Image result for word icon png
6. Anugerah Bitara Massa  Image result for word icon png
7. Anugerah Bitara Keterlibatan Industri dan Masyarakat  Image result for word icon png
8. Anugerah Bitara Mutiara Insan  Image result for word icon png
9. Anugerah Bitara Prakarsa  Image result for word icon png
10. Anugerah Bitara Pendanaan  Image result for word icon png
11. Anugerah Bitara Rekayasa Prasarana  Image result for word icon png
12. Anugerah Bitara Bahasa Melayu  Image result for word icon png
13. Anugerah Bitara Pengajaran  Image result for word icon png
14. Anugerah Bitara Ahli Akademik Harapan  Image result for word icon png
15. Anugerah Bitara Seni dan Kreativi  Image result for word icon png

Tarikh tutup permohonan adalah pada  30 April 2020 (Khamis) jam 5.30 petang. Borang penyertaan yang telah lengkap berdasarkan semua kriteria beserta bahan sokongan hendaklah disampaikan kepada Urusetia Anugerah Bitara UKM (Nama dan alamat pada Borang Permohonan)