Anugerah Bitara UKM merupakan program tahunan Universiti di mana ianya merupakan satu platform yang memberikan pengiktirafan kepada staf dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) dengan mengambil kira pencapaian prestasi berkualiti yang berfokuskan kepada akademik, penyelidikan, pengantarabangsaan, penjanaan dan pembangunan modal insan.

BILNAMA ANUGERAHKATEGORI
1Anugerah Bitara Tokoh UKMAkademik
Pengurusan & Profesional
Pelaksana
2Anugerah Bitara Utama UKMFakulti
Institut
Pusat Perkhidmatan
3Anugerah Bitara SarjanaPTJ/Kumpulan
Individu
Sarjana Harapan
4Anugerah Bitara Penerbitan MakalahSains Teknologi
Sains Sosial
5Anugerah Bitara Penerbitan BukuSains Teknologi
Sains Sosial
6
Anugerah Bitara Pengkomersialan Produk
7Anugerah Bitara PengajaranSains Tulen
Sains Gunaan
Sains Kesihatan
Kejuruteraan
Sastera dan Sains Sosial
Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan
8
Anugerah Bitara Ahli Akademik Harapan
9Anugerah Bitara Seni dan KreativitiSeni Visual, Seni Bina dan Kraf
Seni Persembahan
Penulisan Kreatif
10Anugerah Bitara Bahasa MelayuAkademia Bahasa Melayu
Akademia Bahasa Melayu Harapan
Penterjemahan Karya Ilmu
11Anugerah Bitara Media Masss
12
Anugerah Bitara Keterlibatan Industri & Masyarakat
Keterlibatan Industri - Akademik
Keterlibatan Industri - Bukan Akademik
Keterlibatan Masyarakat - Akademik
Keterlibatan Masyarakat - Bukan Akademik
13Anugerah Bitara PrakarsaPTj
Akademik
Profesional & Pengurusan
Pelaksana
14Anugerah Bitara PendanaanPTj / Kumpulan
Individu
15Anugerah Bitara Rekayasa PrasaranaPTj / Kumpulan
Individu
16Anugerah Bitara KelestarianFakulti / Institut / Pusat Pengajian
Pusat Perkhidmatan
Persatuan Pelajar
BILANUGERAHPENGERUSIURUS SETIA
1Anugerah Bitara Tokoh UKMProf. Dato' Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. TorimanPn. Nurul Amalina Abdul Rahman
03-8921 5234
amalinarahman@ukm.edu.my
2Anugerah Bitara Utama UKMProf. Dato' Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. TorimanPn. Nurul Amalina Abdul Rahman
03-8921 5234
amalinarahman@ukm.edu.my
3Anugerah Bitara SarjanaProf. Dato’ Dr. Wan Kamal MujaniPn. Rohazaini Hasan
03-8921 5128
zaini_rzh@ukm.edu.my
4Anugerah Bitara
Penerbitan Makalah
Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal MujaniPn. Rohazaini Hasan
03-8921 5128
zaini_rzh@ukm.edu.my
5Anugerah Bitara
Penerbitan Buku
Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal MujaniPn. Rohazaini Hasan
03-8921 5128
zaini_rzh@ukm.edu.my
6Anugerah Bitara
Pengkomersilan Produk
Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal MujaniPn. Rohazaini Hasan
03-8921 5128
zaini_rzh@ukm.edu.my
7Anugerah Bitara Media MassaProf. Dato’ Dr. Norazah Mohd NordinPn. Melor Suria Minhat
03-8921 3195
melor81@ukm.edu.my
8Anugerah Bitara
Keterlibatan Industri & Masyarakat
Prof. Dato’ Dr. Norazah Mohd NordinPn. Melor Suria Minhat
03-8921 3195
melor81@ukm.edu.my
9Anugerah Bitara PrakarsaDato’ Dr. Syed Kamarudin SadakkhuthullaEn. Muhammad Hamiduddin Saat
03-8921 3871
dud@ukm.edu.my
10Anugerah Bitara PendanaanProf. Dr. Norhamidi MuhamadSr. Mohd Za’im Aziz
03-8921 3016
mohdzaim@ukm.edu.my
11Anugerah Bitara
Rekayasa Prasarana
Prof. Dr. Norhamidi MuhamadSr. Mohd Za’im Aziz
03-8921 3016
mohdzaim@ukm.edu.my
12Anugerah Bitara
Bahasa Melayu
Prof. Madya Dr. Asyaari MuhamadCik Suhaini Md Noor
03-8921 5300
suhaini@ukm.edu.my
13Anugerah Bitara PengajaranProf. Dato' ChM. Dr. Mohammad KassimProf. Dr. Ismail Saiboon
03-8921 5308
ismailms@ukm.edu.my
14Anugerah Bitara
Ahli Akademik Harapan
Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi MohamadCik Nur Afiqah Najlaa' Abd Rahim
03-8921 3026
najlaa@ukm.edu.my
15Anugerah Bitara
Seni dan Kreativi
Prof. Madya Dr. Asyaari MuhamadCik Suhaini Md Noor
03-8921 5300
suhaini@ukm.edu.my
16Anugerah Bitara
Kelestarian UKM
Prof. Madya Sr Ts. Gs. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud
Pn. Farhanah Md Isa
03-8921 3857
farhanamdisa@ukm.edu.my
BILANUGERAHKATEGORIKRITERIASYARAT
1Anugerah Bitara Tokoh UKMAkademik1. Kepakaran dalam Bidang (30%)
Menerajui bidang kepakaran (pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi) secara holistik dan menghasilkan impak yang signifikan (sumbangan perkhidmatan profesional kepada universiti, masyarakat atau negara)
i. Penerbitan
ii. Projek penyelidikan
iii. Harta intelek & pengkomersialan

2. Pengiktirafan Kepakaran (20%)
Anugerah / pengiktirafan ketokohan daripada badan profesional dan ilmiah di peringkat kebangsaan / antarabangsa dalam tempoh 10 tahun terakhir
Semua anugerah / pengiktirafan yang diterima sepanjang hayat termasuk ijazah kehormat

3. Sumber Rujukan dan Pengembangan Ilmu (20%)
Penglibatan dalam khidmat nasihat yang diberikan atau aktiviti pengembangan ilmu di peringkat Kebangsaan / Antarabangsa
i. Khidmat nasihat dan agensi yang terlibat seperti lantikan sebagai Ahli Lembaga Penasihat / Lembaga Pengarah
ii. Pengembangan ilmu / projek
iii. Perundingan

4. Kepimpinan (15%)
Menunjukkan kepimpinan dan kecemerlangan secara berterusan
i. Jawatan yang disandang
ii. Pelapis yang dilahirkan dalam bidang / ketokohan yang sama atau insan cemerlang yang dididik
iii. Pengalaman pentadbiran / kepimpinan

5. Keanggotaan (15%)
Penglibatan dalam badan profesional / bukan profesional serta sumbangan kemasyarakatan
i. Keanggotaan mengikut peringkat
Permohonan terbuka kepada staf aktif (Akademik) yang telah menerima anugerah / pengiktirafan ketokohan di peringkat kebangsaan / antarabangsa dalam tempoh 10 tahun terakhir, dan telah berkhidmat dalam kerjaya akademik sekurang-kurangnya 15 tahun secara kumulatif di IPT tempatan dan 10 tahun tahun secara lantikan tetap dan / atau kontrak di UKM.

Calon hanya boleh dianugerahkan sekali sahaja dalam tempoh lima tahun;

Calon hendaklah bebas dari sebarang tindakan tatatertib oleh pihak berkuasa sama ada dalam atau luar Universiti. Takrifan “bebas” ialah tidak pernah dikenakan tindakan atau tiada kes dalam siasatan;

Kaedah pencalonan adalah seperti berikut;
i. Dicalonkan oleh Jawatankuasa Anugerah Bitara Tokoh UKM;
ii. Dicalonkan oleh PTj; dan
iii. Pencalonan oleh individu sendiri
P&P1. Profesionalisme (30%)
Menerajui bidang perkhidmatan secara holistik dan menghasilkan impak yang signifikan (sumbangan perkhidmatan profesional kepada universiti, masyarakat atau negara)

2. Kepimpinan (25%)
Menunjukkan kepimpinan dan kecemerlangan secara berterusan
i. Jawatan yang disandang
ii. Pelapis yang dilahirkan dalam bidang / ketokohan yang sama

3. Sumber Rujukan dan Pengembangan Ilmu (20%)
Penglibatan dalam khidmat nasihat yang diberikan atau aktiviti pengembangan ilmu
i. Khidmat nasihat dan agensi yang terlibat
ii. Pengembangan ilmu / projek

4. Keanggotaan (15%)
Penglibatan dalam badan-badan profesional dan bukan profesional dan sumbangan dalam perkhidmatan kemasyarakatan
i. Keanggotaan mengikut peringkat

5. Pengiktirafan Perkhidmatan (10%)
Menerima anugerah / pengiktirafan ketokohan daripada pihak yang diiktiraf dan berprestij di peringkat kebangsaan / antarabangsa dalam tempoh penilaian
Permohonan terbuka kepada staf aktif (Pengurusan & Profesional) yang mencapai anugerah tertinggi di peringkat kebangsaan / antarabangsa, dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara lantikan tetap dan / atau kontrak di UKM.

Calon hanya boleh dianugerahkan sekali sahaja dalam tempoh lima tahun;

Calon hendaklah bebas dari sebarang tindakan tatatertib oleh pihak berkuasa sama ada dalam atau luar Universiti. Takrifan “bebas” ialah tidak pernah dikenakan tindakan atau tiada kes dalam siasatan;

Kaedah pencalonan adalah seperti berikut;
i. Dicalonkan oleh Jawatankuasa Anugerah Bitara Tokoh UKM;
ii. Dicalonkan oleh PTj; dan
iii. Pencalonan oleh individu sendiri
Pelaksana1. Profesionalisme (30%)
Menerajui bidang perkhidmatan secara holistik dan menghasilkan impak yang signifikan (sumbangan perkhidmatan profesional kepada universiti, masyarakat atau negara)

2. Kepimpinan (25%)
Menunjukkan kepimpinan dan kecemerlangan secara berterusan
i. Jawatan yang disandang
ii. Pelapis yang dilahirkan dalam bidang / ketokohan yang sama

3. Keanggotaan (20%)
Penglibatan dalam badan-badan profesional dan bukan profesional dan sumbangan dalam perkhidmatan kemasyarakatan
i. Keanggotaan mengikut peringkat

4. Sumber Rujukan dan Pengembangan Ilmu (15%)
Penglibatan dalam khidmat nasihat yang diberikan atau aktiviti pengembangan ilmu
i. Khidmat nasihat dan agensi yang terlibat
ii. Pengembangan ilmu / projek

5. Pengiktirafan Perkhidmatan (10%)
Menerima anugerah / pengiktirafan ketokohan daripada pihak yang diiktiraf dan berprestij di peringkat kebangsaan / antarabangsa dalam tempoh penilaian
Permohonan terbuka kepada staf aktif (Pelaksana) yang mencapai anugerah tertinggi di peringkat kebangsaan / antarabangsa, dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun secara lantikan tetap dan / atau kontrak di UKM.

Calon hanya boleh dianugerahkan sekali sahaja dalam tempoh lima tahun;

Calon hendaklah bebas dari sebarang tindakan tatatertib oleh pihak berkuasa sama ada dalam atau luar Universiti. Takrifan “bebas” ialah tidak pernah dikenakan tindakan atau tiada kes dalam siasatan;

Kaedah pencalonan adalah seperti berikut;
i. Dicalonkan oleh Jawatankuasa Anugerah Bitara Tokoh UKM;
ii. Dicalonkan oleh PTj; dan
iii. Pencalonan oleh individu sendiri
2Anugerah Bitara Utama UKMFakultiKRITERIA

1. Penyelidikan dan penerbitan berkualiti dan berimpak (30%)
2. Pemerkasaan pengajaran dan pembelajaran (25%)
3. Jaringan strategik dan pengantarabangsaan (15%)
4. Kelestarian kewangan (penjanaan / penjimatan) (15%)
5. Kebolehpasaran graduan (10%)
6. Organisasi cemerlang (5%)
Pencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.
InstitutKRITERIA

1. Penyelidikan dan penerbitan berkualiti dan berimpak (45%)
2. Jaringan strategik dan pengantarabangsaan (20%)
3. Kelestarian kewangan (penjanaan / penjimatan) (15%)
4. Pemerkasaan pengajaran dan pembelajaran (10%)
5. Kebolehpasaran graduan (5%)
6. Organisasi cemerlang (5%)
Pencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.
Pusat PerkhidmatanKRITERIA

1. Organisasi cemerlang (50%)
2. Pemerkasaan warga (20%)
3. Persekitaran pekerjaan yang kondusif (15%)
4. Kelestarian kewangan (penjanaan / penjimatan) (10%)
5. Jaringan strategik berimpak tinggi (5%)
1. Pencalonan dibuka kepada semua Pusat Perkhidmatan di UKM seperti di lampiran pada borang permohonan.

2. Kaedah pencalonan adalah seperti berikut:
a. Dicalonkan oleh Jawatankuasa Anugerah Bitara Utama UKM; dan
b. Pencalonan oleh PTj sendiri

3. Pencalonan hendaklah dibuat berdasarkan borang yang disediakan. Maklumat beserta dokumen pembuktian dan sokongan hendaklah dilampirkan bersama-sama borang pencalonan.
3Anugerah Bitara SarjanaPTJ/BerkumpulanPencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.Pencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.
4Anugerah Bitara Penerbitan MakalahPencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.Pencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.
5Anugerah Bitara Penerbitan BukuPencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.Pencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.
6Anugerah Bitara Pengkomersilan ProdukPencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.Pencalonan dibuat oleh urus setia dan tidak dibuka kepada umum.
7Anugerah Bitara PengajaranAkademikPenilaian bagi Anugerah Bitara Pengajaran adalah berdasarkan kriteria berikut:
1. Falsafah pengajaran dan pembelajaran yang akan dapat menerapkan konsep Malaysia Madani.
2. Strategi keseluruhan tentang kaedah pengajaran/penyeliaan dan penilaian.
3. Kreativiti dan inovasi serta impaknya terhadap pengajaran dan pembelajaran.
4. Penilaian dan testimonial pengajaran/penyeliaan.
5. Penambahbaikan pengajaran/penyeliaan dan penilaian serta pembangunan profesional.
6. Kesarjanaan dalam pengajaran/penyeliaan dan penilaian.
1. Kakitangan akademik sepenuh masa yang telah disahkan dalam jawatan dan telah mengajar sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun di IPT.
2. Pencalonan boleh dibuat oleh Fakulti/Institut/Pusat dan individu boleh juga mencalonkan diri sendiri untuk anugerah ini.
3. Calon boleh memohon setiap tahun, tetapi seseorang calon hanya boleh menerima Anugerah Bitara Pengajaran ini sekali dalam tempoh 5 tahun.
4. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan portfolio pengajaran dan butir diri (curriculum vitae) terkini dan lengkap.
8Anugerah Bitara Ahli Akademik HarapanKRITERIA ANUGERAH:
1. Pengajaran dan pembelajaran;
2. Penemuan ilmu (penyelidikan dan penerbitan);
3. Penjanaan nilai untuk negara; dan
4. Kepimpinan dan potensi sumbangan kepada masyarakat.
1. Berumur tidak melebihi 40 tahun pada 1 Januari pada tahun yang dinilai.

2. Berkhidmat sebagai pensyarah di IPT tempatan selama sekurang-kurangnya 5 tahun secara kumulatif dalam kerjaya akademik.

3. Menerajui bidang pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan dan kepimpinan akademik secara holistik.

4. Mempamerkan wawasan dan kepakaran dalam bidang tujahan tujahan yang membawa kepada keterobosan ilmu.

5. Telah menerima anugerah atau pengiktirafan akademik daripada badan profesional dan ilmiah yang berprestij di peringkat kebangsaan atau antarabangsa dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (termasuk tahun yang dinilai).

6. Mempamerkan wawasan dan hala tuju kepimpinan kerjaya akademik yang mampan.

7. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan butir jaya diri (curriculum vitae) terkini berserta bukti yang sahih dan lengkap untuk menyokong pencapaian.

8. Setiap permohonan hendaklah disertakan resume ringkas yang menonjolkan kekuatan diri calon berdasarkan kriteria anugerah.

9. Calon yang disenarai pendek akan dipanggil temuduga.
9Anugerah Bitara Seni dan KreativitiSeperti pada lampiranSYARAT UMUM ANUGERAH

1. Penyertaan Anugerah Bitara Seni & Kreatif adalah melalui permohonan oleh ahli akademik yang sedang berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun di UKM dan telah berkhidmat secara kumulatif selama lima (5) tahun di universiti tempatan.

2. Sekiranya tiada calon yang layak bagi Anugerah Bitara Seni dan Kreativiti pada tahun tersebut, maka Anugerah bagi tahun tersebut akan diputuskan sebagai tiada pemenang.

3. Keputusan Jawatankuasa Penjurian Anugerah Bitara Seni dan Kreativiti adalah muktamad.

4. Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu atau penipuan, UKM berhak untuk menarik balik anugerah dan menuntut semula sebarang hadiah yang telah diberikan.

SYARAT PERMOHONAN

1. Permohonan hendaklah menggunakan borang rasmi terkini yang boleh dimuat turun dari laman web UKM. Hanya satu permohonan bagi setiap calon dipertimbangkan pada tahun yang dinilai.

2. Permohonan yang dikemukakan hendaklah diperaku oleh Dekan/Pengarah atau yang setaraf dengannya atau wakil yang menjalankan tugasnya atau pemangkunya.

3. Setiap borang permohonan mestilah lengkap diisi beserta maklumat dan latar belakang bukti anugerah / pengiktirafan berprestij yang telah diterima. Anugerah Cemerlang di peringkat universiti atau negeri tidak diambil kira.

4. Setiap calon perlu mengemukakan butir jaya diri (CV) dan portfolio / CD / DVD / media penyimpanan salinan karya / lukisan / lakaran / ilustrasi reka bentuk yang dinilai untuk anugerah ini.

5. Maklumat pencapaian yang diambil kira dalam penilaian adalah bagi tempoh tiga (3) tahun termasuk tahun dinilai dan dua(2) tahun sebelumnya.
Anugerah yang dimenangi di peringkat kebangsaan atau antarabangsa hendaklah menunjukkan secara jelas ianya dimenangi secara individu. Standard anugerah yang diterima (pemberi anugerah) hendaklah jelas.

6. Pengiktirafan mestilah pengiktirafan kepada kecemerlangan calon dan bukan berbentuk penglibatan.

7. Permohonan yang tidak lengkap dan diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.
10Anugerah Bitara Bahasa Melayu1. Kategori Akademia Bahasa Melayu :

i. Kategori ini tebuka kepada ahli akademik warganegara Malaysia yang berkhidmat sekurang-kurangnya 12 bulan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sepanjang tahun yang dinilai.

ii. Mempamerkan kecemerlangan dalam usaha memartabatkan Bahasa Melayu menerusi penyelidikan/ penerbitan/ penyeliaan/ khidmat di peringkat universiti/ kebangsaan/ antarabangsa.

2. Kategori Akademia Bahasa Melayu Harapan :

i. Kategori ini tebuka kepada ahli akademik warganegara Malaysia yang berkhidmat sekurang-kurangnya 12 bulan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sepanjang tahun yang dinilai.

ii. Berumur 44 tahun dan ke bawah serta telah berkhidmat tidak lebih 13 tahun secara kumulatif semasa memohon atau dicalonkan.

iii. Mempamerkan kecemerlangan dalam usaha memartabatkan Bahasa Melayu menerusi penyelidikan/ penerbitan/ penyeliaan/ khidmat di peringkat universiti/ kebangsaan/ antarabangsa.

3. Kategori Penterjemahan Karya Ilmu :

i. Kategori adalah untuk mengiktiraf inisiatif ahli akademik UKM yang menterjemah karya ilmu untuk tujuan rujukan.

ii. Terjemahan karya ilmu yang dipertandingkan bagi kategori ini mestilah memaparkan afiliasi UKM secara jelas di mana-mana bahagian penerbitan.

iii. Karya ilmu yang dipertandingkan mestilah telah berdaftar dalam sistem e repositori UKM (e-rep) dengan lampiran pembuktian yang lengkap.

iv. Karya terjemahan perlu mendapat melampirkan surat kebenaran terjemahan oleh Penerbit buku dalam bahasa asal.

v. Buku terjemahan yang diterbitkan dalam tahun dinilai.
SYARAT UMUM

1. Penyertaan Anugerah Bitara Bahasa Melayu UKM adalah melalui permohonan atau pencalonan ahli akademik yang berkhidmat sekurang-kurangnya 12 bulan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sepanjang tahun yang dinilai.

2. Sekiranya tiada calon yang layak bagi Anugerah Bitara Bahasa Melayu UKM pada tahun tersebut, maka Anugerah bagi tahun tersebut akan diputuskan sebagai tiada pemenang.

3. Keputusan Jawatankuasa Penjurian Anugerah Bitara Bahasa Melayu UKM adalah muktamad.

4. Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu atau penipuan, UKM berhak untuk menarik balik anugerah dan menuntut semula sebarang hadiah yang telah diberikan.

SYARAT PERMOHONAN

1. Permohonan / pencalonan hendaklah menggunakan borang rasmi terkini yang boleh dimuat turun dari laman web UKM.

2. Permohonan /pencalonan yang dikemukakan hendaklah diperaku oleh Dekan/Pengarah atau yang setaraf denganya atau wakil yang menjalankan tugasnya atau pemangkunya.

3. Setiap borang permohonan / pencalonan mestilah lengkap diisi beserta bukti yang sah. Permohonan / pencalonan yang tidak lengkap dan diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

4. Maklumat pencapaian yang diambil kira dalam penilaian adalah bagi tempoh tiga (3) tahun termasuk tahun dinilai dan dua(2) tahun sebelumnya.
11Anugerah Bitara Media MassaPenilaian ke atas calon dibuat berdasarkan kriteria berikut:
i. liputan media massa utama; (60%)

a. Kualiti media (media yang signifikan, berkredibiliti tinggi, dan bertaraf aliran perdana atau berkait rapat dengan bidang kepakaran) 20%
b. Kekerapan (bilangan liputan yang diberikan oleh media yang tersebut di atas) 20%
c. Status hebahan media (berbentuk pemberitaan, fokus khas, rencana, kolum atau rujukan dan lain-lain) 20%

ii. Pengiktirafan yang menyumbang kepada peningkatan citra (40%)
a. Taraf: penglibatan/ pencapaian/ kegiatan peringkat kebangsaan/antarabangsa (20%)
b. Bilangan/Jumlah (10%)
• anugerah/pingat/hadiah/sijil
• kursi/zamalah
• gelaran kehormat/ijazah kehormat
• penaungan/jawatan/keanggotaan
• dana/endowmen
c. Impak kepada Masyarakat (10%)
a) Anugerah ini terbuka kepada warga kerja universiti, sama ada secara individu atau berkumpulan yang telah menjalankan kegiatan yang bermutu tinggi dan mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan/ atau antarabangsa.

b) Penyertaan hendaklah melalui borang pencalonan yang telah disediakan. Pencalonan boleh dibuat sendiri atau oleh orang lain.

c) Pencalonan mestilah disokong oleh bukti yang perlu disertakan bersama borang pencalonan. Dokumen yang dianggap sebagai bukti merangkumi keratan/ salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain.

d) Hasil impak analisis perlu dinyatakan. Impak kepada masyarakat (Bukti dokumentari atau impirikal)
12Anugerah Bitara Keterlibatan Industri dan MasyarakatKeterlibatan Industri

Penilaian ke atas calon dibuat berdasarkan kriteria berikut:

a) Keterlibatan di pelbagai peringkat secara strategik dan berinovasi. (10%)
i. Perundingan berkala bersama pihak industri/ masyarakat dan penglibatan pelbagai pihak berkepentingan industri/ masyarakat (5%)
ii. Komitmen kewangan daripada pihak industri/ masyarakat dan komitmen bukan kewangan (in kind) daripada pihak industri/ masyarakat (5%)

b) Kepimpinan yang membina keupayaan dalam keterlibatan serta mengembangkan jaringan. (20%)
i. Projek merupakan perintis dalam bidang yang menonjolkan daya cipta dalam menyelesaikan masalah (10%)
ii. Projek diselesaikan dalam tempoh yang dirancang (5%)
iii. Penglibatan ahli projek secara menyeluruh (5%)

c) Pembudayaan yang tinggi; (10%)
i. Peningkatan kesedaran kepada penerima manfaat dan mengadakan latihan untuk pemindahan ilmu/ teknologi (5%)
ii. Projek memenuhi keperluan industri/ masyarakat (5%)

d) Impak keseluruhan; (35%) dan
i. Pihak industri/ masyarakat menerima manfaat projek dalam tempoh yang panjang (5%)
ii. Pihak industri/ masyarakat dapat mengembangkan manfaat projek(10%)
iii. Projek dijalankan menggunakan kos minima dan impak projek dapat meningkatkan produktiviti industri/ kualiti hidup masyarakat(5%)
iv. Projek dapat menjana ekonomi (10%)
v. Memberi nilai tambah kepada pihak industri/ masyarakat termasuk aspek capacity building dsb.(5%)

e) Penciptaan nilai yang tinggi dan lestari. (25%)
i. Projek mempunyai unsur kelestarian dan menyerlahkan citra UKM melalui hubungan yang diwujudkan dengan pihak industri/ masyarakat (5%)
ii. Projek berpotensi untuk diadaptasi di tempat lain (10%)
iii. Projek mempunyai unsur inovasi (10%)


Keterlibatan Masyarakat

KRITERIA ANUGERAH

Penilaian ke atas calon dibuat berdasarkan kriteria berikut:

a) Keterlibatan di pelbagai peringkat secara strategik dan berinovasi. (10%)
i. Perundingan berkala bersama pihak industri/ masyarakat dan penglibatan pelbagai pihak berkepentingan industri/ masyarakat (5%)
ii. Komitmen kewangan daripada pihak industri/ masyarakat dan komitmen bukan kewangan (in kind) daripada pihak industri/ masyarakat (5%)

b) Kepimpinan yang membina keupayaan dalam keterlibatan serta mengembangkan jaringan. (20%)
i. Projek merupakan perintis dalam bidang yang menonjolkan daya cipta dalam menyelesaikan masalah (10%)
ii. Projek diselesaikan dalam tempoh yang dirancang (5%)
iii. Penglibatan ahli projek secara menyeluruh (5%)

c) Pembudayaan yang tinggi; (10%)
i. Peningkatan kesedaran kepada penerima manfaat dan mengadakan latihan untuk pemindahan ilmu/ teknologi (5%)
ii. Projek memenuhi keperluan industri/ masyarakat (5%)

d) Impak keseluruhan; (35%) dan
i. Pihak industri/ masyarakat menerima manfaat projek dalam tempoh yang panjang (5%)
ii. Pihak industri/ masyarakat dapat mengembangkan manfaat projek(10%)
iii. Projek dijalankan menggunakan kos minima dan impak projek dapat meningkatkan produktiviti industri/ kualiti hidup masyarakat(5%)
iv. Projek dapat menjana ekonomi (10%)
v. Memberi nilai tambah kepada pihak industri/ masyarakat termasuk aspek capacity building dsb.(5%)

e) Penciptaan nilai yang tinggi dan lestari. (25%)
i. Projek mempunyai unsur kelestarian dan menyerlahkan citra UKM melalui hubungan yang diwujudkan dengan pihak industri/ masyarakat (5%)
ii. Projek berpotensi untuk diadaptasi di tempat lain (10%)
iii. Projek mempunyai unsur inovasi (10%)
Keterlibatan Masyarakat

SYARAT PENYERTAAN

a) Anugerah ini terbuka kepada warga UKM sama ada Staf Akademik dan Bukan Akademik yang telah bekerjasama secara strategik dalam inisiatif keterlibatan masyarakat dalam aktiviti berkaitan pendidikan, penyelidikan dan khidmat yang dilaksanakan secara berkumpulan.

b) Penyertaan hendaklah melalui borang pencalonan yang telah disediakan. Pencalonan boleh dibuat sendiri atau oleh orang lain.

c) Pencalonan mestilah disokong oleh bukti yang perlu disertakan bersama borang pencalonan. Dokumen yang dianggap sebagai bukti merangkumi keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain.

d) Penyertaan harus menonjolkan ciri-ciri kemapanan projek kemasyarakatan tanpa mengira kaum, agama dan bangsa yang menjurus kepada kesejahteraan masyarakat setempat secara khususnya.

e) Pencalonan digalakkan menonjolkan daya kreatif dalam daya cipta untuk membantu menyelesaikan masyarakat setempat dengan kesopanan serta keyakinan dengan mengambil kira konsep kekeluargaan, jiran tetangga dan masyarakat
13Anugerah Bitara PrakarsaIndividu
1. Akademik;
2. Pelaksana;
3. Pengurusan
& Profesional (P&P)
Kriteria 1 - Pengurusan & Pentadbiran
- Penghasilan kaedah/ pendekatan baharu dalam urusan kerja.
- Penambahbaikan yang mempunyai impak yang tinggi dalam urusan kerja.
- Mendapat pengiktirafan luar.
- Mengamalkan budaya kerja berpasukan
- Menjadi rujukan pihak luar terhadap kecemerlangan perkhidmatan.
- Membina jaringan dan kelestarian hubungan antara masyarakat, industri dan institusi dalam bentuk kerjasama jangka masa panjang.

Kriteria 2 - Kreativiti & Inovasi
- Pencipataan inovasi baharu yang dapat meningkatkan produktiviti hasil kerja dengan kos yang sama atau lebih rendah.
- Inovasi boleh diguna pakai oleh PTj atau pihak-pihak lain secara terus atau dengan diubahsuai mengikut keperluan

Kriteria 3 - Pengembangan Ilmu dan Khidmat Nasihat
- Penglibatan dalam:
i. khidmat nasihat yang diberikan; atau
ii. aktiviti pengembangan ilmu.
- Perkongsian amalan terbaik.

Kriteria 4 - Kepimpinan
Melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan insan serta melahirkan Pakar Bidang Khusus (SME) yang sama;
1. Anugerah ini terbuka kepada mana - mana staf UKM yang telah berkhidmat dengan UKM sekurang - kurangnya lima (5) tahun, secara individu yang telah berkhidmat menjalankan kegiatan yang berinovasi tinggi dan mempamer sifat kepimpinan yang berinovatif pada tarikh tutup pencalonan;

2. Penyertaan hendaklah melalui borang pencalonan yang telah disediakan. Berikut adalah kaedah pencalonan Anugerah Bitara Prakarsa (Individu) :
a. Dicalonkan oleh Ketua PTj / Jabatan; atau
b. Dicalonkan oleh rakan sekerja; atau
c. Mencalonkan diri sendiri

3. Pencalonan mestilah disokong dan disertakan dengan bukti lengkap bersama borang pencalonan. Dokumen yang dianggap sebagai bukti adalah merangkumi keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak laman sesawang, sijil, surat dan lain - lain yang sesuai;

4. Pencalonan hendaklah dihantar melalui borang Google Form ini sebelum atau pada tarikh yang dimaklumkan dalam hebahan Urus Setia Induk;

5. Pencalonan ini hendaklah mendapat sokongan dan ulasan Ketua Jabatan melalui pengesahan Google Form ini;

6. Calon yang disenarai pendek akan dijemput untuk membuat bicara tuntas (pitching) kepada panel penilai anugerah; dan

7. Pemilihan pemenang adalah berdasarkan kepada pencapaian markah minimum yang ditetapkan oleh panel penilai. Sekiranya tiada calon yang mencapai markah minimum ditetapkan, tiada penerima bagi kategori anugerah ini. Keputusan juri adalah muktamad.
Pusat TanggungjawabKriteria 1 - Mengamalkan Inovasi Dalam Penyampaian Perkhidmatan
- Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan;
- Menepati kehendak pelanggan dan piawaian perkhidmatan (melalui maklum balas kepuasan pelanggan yang dilaksanakan)
- Penjimatan kos melalui pengomptimuman penggunaan sumber; dan
- Pengkomersialan (jika ada).

Kritertia 2 - Melaksanakan dan Menjadi Rujukan Pihak Luar bagi Program
Pembangunan Kompetensi dan Bakat Staf yang Berimpak Tinggi di Peringkat PTJ atau Universiti
- Penghasilan kaedah baharu atau penambahbaikan dalam pembangunan kompetensi.
- Pelapis yang dilahirkan dalam bidang/ketokohan yang sama.
- Menjadi rujukan pihak luar terhadap pembangunan kompetensi PTj.

Kriteria 3 - Pengembangan Ilmu Kaedah PTj dalam pengembangan ilmu untuk memastikan staf
Mempunyai kemahiran yang tinggi;
- maklumat peratus pencapaian staf menghadiri kursus pada tahun penilaian:
o PTj kecil (bilangan staf di bawah 50 orang) – 100% pencapaian.
o PTj sederhana (bilangan staf 51 – 100 orang) – 90% pencapaian.
o PTj besar (bilangan staf 101 ke atas) – 85% pencapaian.

Kriteria 4 - Menjalan Aktiviti Kerja Berpasukan dan Jaringan Startegik
- Membina jaringan strategik dan kerja berpasukan antara PTj/Masyarakat/ Industri.

Kriteria 5 - Melestarikan Persekitaran PTj
- Inisiatif yang dilaksanakan dalam melestarikan persekitaran PTj
1. Anugerah ini terbuka kepada Pusat Tanggungjawab (PTj) UKM yang telah
berkhidmat menjalankan kegiatan yang berinovasi tinggi dan melaksanakan atau menjadi rujukan pihak luar dalam program pembangunan kompetensi dan bakat staf yang berimpak tinggi di peringkat PTj atau Universiti

2. Penyertaan hendaklah melalui borang pencalonan yang telah disediakan. Pencalonan Anugerah Bitara Prakarsa (PTj) haruslah dicalonkan melalui Ketua Jabatan atau pegawai yang dinamakan:

3. Pencalonan mestilah disokong dan disertakan dengan bukti lengkap bersama borang
pencalonan. Dokumen yang dianggap sebagai bukti adalah merangkumi
keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak laman sesawang, sijil, surat
dan lain - lain yang sesuai;

4. Pencalonan hendaklah dihantar melalui borang Google Form ini sebelum atau pada
tarikh yang dimaklumkan dalam hebahan Urus Setia Induk;

5. Calon PTj yang disenarai pendek akan dijemput untuk membuat bicara tuntas (pitching) kepada panel penilai anugerah; dan

6. Pemilihan pemenang adalah berdasarkan kepada pencapaian markah minimum yang ditetapkan oleh panel penilai. Sekiranya tiada calon yang mencapai markah minimum ditetapkan, tiada penerima bagi kategori anugerah ini. Keputusan juri adalah muktamad.
14Anugerah Bitara PendanaanKRITERIA ANUGERAH
1. Menjana pendapatan yang tinggi atau/dan meningkatkan penjimatan kos melalui mana-mana aktiviti atau projek penjanaan/penjimatan kos;
2. Menunjukkan tahap inovasi, inisiatif dan komitmen yang tinggi dalam mempromosi, merancang dan melaksanakan aktiviti atau projek penjanaan/penjimatan kos; dan
3. Melaksanakan aktiviti atau projek penjanaan/penjimatan kos mengikut peraturan dan garis panduan sedia ada di UKM dengan penuh integriti.
1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua PTJ/Kumpulan/Individu di UKM yang cemerlang dalam penjanaan daripada hasil perkhidmatan, kepakaran dan aset.
2. Penyertaan hendaklah dibuat berdasarkan format dan templat yang disediakan.
3. Laporan pencapaian kecemerlangan pendanaan PTJ/Kumpulan/Individu, maklumat dan pembuktian hendaklah disertakan bersama sebagai dokumen sokongan.
15Anugerah Bitara Rekayasa PrasaranaKRITERIA ANUGERAH 1. Melaksanakan amalan terbaik penyelenggaraan prasarana (alat/ruang/bangunan/infra/mesin/sistem sokongan IT dan sebagainya); 2. Penjimatan kos; 3. Penjanaan yang dihasilkan; 4. Mendapat pengiktirafan (Sijil/Surat Penghargaan/Anugerah dan lain-lain); dan 5. Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, pentadbiran dan suasana kerja; dan 6. Sumber kewangan luar bagi penyelenggaraan.1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua PTJ/Kumpulan/Individu di UKM yang cemerlang dalam merekayasa prasarana/menyedia atau menambah baik sistem sokongan yang membantu melicinkan pengurusan dan menghasilkan persekitaran ilmu yang kondusif.
2. Penyertaan hendaklah dibuat berdasarkan format dan templat yang disediakan.
3. Laporan pencapaian kecemerlangan rekayasa prasarana PTJ/Kumpulan/Individu, maklumat dan pembuktian hendaklah disertakan bersama sebagai dokumen sokongan.
16Anugerah Bitara KelestarianPencapaian PTj yang menunjukkan kecemerlangan menyeluruh dalam semua atau sebahagian besar daripada aspek penilaian seperti yang dinyatakan di bawah. Glosari dan pemberat bagi setiap kategori adalah seperti di lampiran.

1. Tadbir urus dan pengurusan
i. Membudaya dan menerapkan elemen SDG dalam tadbir urus dan pengurusan
ii. Mengamalkan anti diskriminasi dalam menjaga kesejahteraan warga kampus
iii. Mengamalkan sikap terbuka dan mengambil kira pandangan warga kampus dalam membuat keputusan
iv. Menggalakkan penglibatan golongan wanita dalam proses membuat keputusan
v. Menjalinkan jaringan/kerjasama di peringkat nasional dan antarabangsa untuk mencapai matlamat SDG

2. Pengajaran dan pembelajaran
i. Menawarkan kursus/kurikulum/program formal berteraskan SDG
ii. Melaksanakan program komuniti TVET
iii. Menjalankan program/kempen kesedaran berkaitan kelestarian
iv. Melaksanakan inisiatif pemuliharaan warisan

3. Penyelidikan dan Inovasi
i. Menubuhkan syarikat pemula untuk menggalakkan aktiviti pengkomersilan
ii. Menawarkan geran penyelidikan serta projek perundingan dalam bidang STEM, perubatan dan SDG
iii. Menerbitkan artikel/buku ilmiah/laporan tahunan/penulisan popular berkaitan SDG

4. Kampus Lestari
i. Mempelbagaikan penggunaan sumber air
ii. Menggalakkan penjimatan tenaga dan penggunaan tenaga baharu
iii. Melaksanakan proses pengurusan sisa yang lestari
iv. Menggalakkan kemudahan pengangkutan yang lebih lestari
v. Memelihara dan memulihara alam semulajadi (program konservasi)
vi. Memulihara ekosistem kehidupan bawah air

5. Warga sejahtera
i. Membantu golongan B40 dan mengurangkan kadar kemiskinan
ii. Menyediakan pilihan makanan, sihat dan mampu milik
iii. Melaksanakan aktiviti/program pertanian makanan
iv. Melaksanakan aktiviti/program yang mempromosi kesamarataan gender dan golongan minoriti
v. Melaksanakan program/kempen/ promosi berkaitan kesihatan kepada semua
vi. Menyediakan kemudahan infrastruktur bagi golongan OKU, keperluan khas dan ibu mengandung
1. Permohonan adalah terbuka kepada semua PTJ mengikut tiga (3) kategori iaitu:
Fakulti / Institut / Pusat Pengajian
Pusat Perkhidmatan
Persatuan Pelajar / Kolej Kediaman
Bagi kategori Persatuan Pelajar, hanya Persatuan Pelajar yang berdaftar dengan Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM sahaja boleh memohon;

2. Penyertaan hendaklah melalui borang pencalonan yang telah disediakan;

3. Borang pencalonan perlu disahkan penyertaan oleh Dekan / Pengarah / Pengetua Kolej Kediaman; dan untuk Persatuan Pelajar oleh Pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM;

4. Pencalonan mestilah disertakan dengan pembuktian dan dokumen sokongan dalam bentuk PDF. Dokumen yang dianggap sebagai bukti merangkumi bahan penerbitan ilmiah dan popular, brosur atau bahan hebahan, laporan, poster, gambar, diagram, lukisan, sijil, surat dan lain-lain bahan yang bersesuaian tertakluk kepada penentuan panel penilai. Pembuktian seperti pautan laman sesawang atau pautan media sosial (akses awam) juga boleh disertakan;

5. Borang pencalonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada urus setia Anugerah Bitara Kelestarian sebelum atau pada tarikh akhir yang ditetapkan; dan

6. Penilaian adalah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sebarang keputusan jawatankuasa adalah muktamad.

Borang Pencalonan Anugerah Bitara UKM 2024 dibuka pada
1 April 2024 dan dilanjutkan sehingga 15 Mei 2024

BILANUGERAHKATEGORINOTA
1Anugerah Bitara Tokoh UKMAkademik
Pengurusan & Profesional
Pelaksana
2Anugerah Bitara Utama UKMFakultiTiada borang. Pencalonan oleh urus setia.
InstitutTiada borang. Pencalonan oleh urus setia.
Pusat Perkhidmatan
3Anugerah Bitara SarjanaPTJ/KumpulanTiada borang. Pencalonan oleh urus setia
IndividuTiada borang. Pencalonan oleh urus setia
Sarjana HarapanTiada borang. Pencalonan oleh urus setia.
4Anugerah Bitara Penerbitan MakalahSains TeknologiTiada borang. Pencalonan oleh urus setia
Sains SosialTiada borang. Pencalonan oleh urus setia.
5Anugerah Bitara Penerbitan BukuSains TeknologiTiada borang. Pencalonan oleh urus setia.
Sains SosialTiada borang. Pencalonan oleh urus setia.
6
Anugerah Bitara Pengkomersialan Produk
Tiada borang. Pencalonan oleh urus setia.
7Anugerah Bitara PengajaranSains Tulen
Sains Gunaan
Sains Kesihatan
Kejuruteraan
Sastera dan Sains Sosial
Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan
8
9Anugerah Bitara Seni dan KreativitiSeni Visual, Seni Bina dan Kraf
Seni Persembahan
Penulisan Kreatif
10Anugerah Bitara Bahasa MelayuAkademia Bahasa Melayu
Akademia Bahasa Melayu Harapan
Penterjemahan Karya Ilmu
11Anugerah Bitara Media Massa
12
Anugerah Bitara Keterlibatan Industri & Masyarakat
Keterlibatan Industri - Akademik
Keterlibatan Industri - Bukan Akademik
Keterlibatan Masyarakat - Akademik
Keterlibatan Masyarakat - Bukan Akademik
13Anugerah Bitara PrakarsaPTj
Akademik
Profesional & Pengurusan
Pelaksana
14Anugerah Bitara PendanaanPTj / Kumpulan
Individu
15Anugerah Bitara Rekayasa PrasaranaPTj / Kumpulan
Individu
16Anugerah Bitara KelestarianFakulti / Institut / Pusat Pengajian
Pusat Perkhidmatan
Persatuan Pelajar