PUSAT STRATEGI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Anugerah Bitara UKM

Anugerah Bitara UKM merupakan program tahunan Universiti di mana ianya merupakan satu platform yang memberikan pengiktirafan kepada staf dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) dengan mengambil kira pencapaian prestasi berkualiti yang berfokuskan kepada akademik, penyelidikan, pengantarabangsaan, penjanaan dan pembangunan modal insan.

Syarat dan peraturan adalah berbeza bagi setiap anugerah yang ditawarkan. Sila muat turun borang untuk melihat syarat dan kriteria anugerah tersebut dibahagian muat turun borang. Berikut adalah senarai pengerusi dan urus setia bagi setiap anugerah:

 

Senarai Pengerusi & Urus Setia Anugerah

1. Anugerah Bitara Tokoh UKM
• Pengerusi: YBhg. Prof. Dato' Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman
• Urus setia: Pn. Nurul Amalina Abdul Rahman / 03-8921 5234 / amalinarahman@ukm.edu.my

2. Anugerah Bitara Utama UKM
• Pengerusi: YBhg. Prof. Dato' Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman
• Urus setia: Pn. Nurul Amalina Abdul Rahman / 03-8921 5234 / amalinarahman@ukm.edu.my

3. Anugerah Bitara Sarjana
• Pengerusi: Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani
• Urus setia: Pn. Rohazaini Binti Hasan / 03-8921 5128 / zaini_rzh@ukm.edu.my

4. Anugerah Bitara Penerbitan Makalah
• Pengerusi: Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani
• Urus setia: Pn. Rohazaini Binti Hasan / 03-8921 5128 / zaini_rzh@ukm.edu.my

5. Anugerah Bitara Penerbitan Buku
• Pengerusi: Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani
• Urus setia: Pn. Rohazaini Binti Hasan / 03-8921 5128 / zaini_rzh@ukm.edu.my

6. Anugerah Bitara Pengkomersilan Produk
• Pengerusi: Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani
• Urus setia: Pn. Rohazaini Binti Hasan / 03-8921 5128 / zaini_rzh@ukm.edu.my

7. Anugerah Bitara Media Massa
• Pengerusi: Prof. Dato’ Dr. Norazah Mohd Nordin
• Urus setia: Pn. Melor Suria Binti Minhat / 03-8921 3195 / melor81@ukm.edu.my

8. Anugerah Bitara Keterlibatan Industri & Masyarakat
• Pengerusi: Prof. Dato’ Dr. Norazah Mohd Nordin
• Urus setia: Pn. Melor Suria Binti Minhat / 03-8921 3195 / melor81@ukm.edu.my

9. Anugerah Bitara Prakarsa
• Pengerusi: YBrs. Dato’ Dr. Syed Kamarudin Bin Sadakkhuthulla
• Urus setia: En. Muhammad Hamiduddin Bin Saat / 03-8921 3871 / dud@ukm.edu.my

10. Anugerah Bitara Pendanaan
• Pengerusi: Prof. Dr. Norhamidi Muhamad
• Urus setia: Pn. Suriani Binti Shuhatdi / 03-8921 4583 / surianis@ukm.edu.my

11. Anugerah Bitara Rekayasa Prasarana
• Pengerusi: Prof. Dr. Norhamidi Muhamad
• Urus setia: Pn. Suriani Binti Shuhatdi / 03-8921 4583 / surianis@ukm.edu.my

12. Anugerah Bitara Bahasa Melayu
• Pengerusi: Prof. Datuk Seri Dr. Awang Sariyan
• Urus setia: Cik Suhaini Md Noor / 03-8921 5300 / suhaini@ukm.edu.my

13. Anugerah Bitara Pengajaran
• Pengerusi: Prof. Dr. Mohammad Kassim
• Urus setia: Prof. Madya Dr. Raihanah bt. Mohd. Mydin / 03-8921 5969 / raihanah@ukm.edu.my

14. Anugerah Bitara Ahli Akademik Harapan
• Pengerusi: Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad
• Urus setia: Cik Nur Faridah Yusof / 03-8921 4716 / faridahyusof@ukm.edu.my

15. Anugerah Bitara Seni dan Kreativi
• Pengerusi: Prof. Datuk Seri Dr. Awang Sariyan
• Urus setia: Cik Suhaini Md Noor / 03-8921 5300 / suhaini@ukm.edu.my

16. Anugerah Bitara Kelestarian UKM
• Pengerusi: YBrs. Dr. Azmul Fahimi Bin Kamaruzaman
• Urus setia: Pn. Nurul Amalina Abdul Rahman / 03-8921 5234 / amalinarahman@ukm.edu.my

Dokumen disediakan di dalam bentuk salinan lembut bagi kemudahan pengisian. Semua dokumen perlu diisi dimuat turun dan dilengkapkan. Setiap kategori mempunyai borang dan kriteria yang berbeza. Semua permohonan dan penyediaan bahan sokongan perlu mengikut keperluan setiap kategori tersebut.

​Untuk muat turun borang, sila Right Click pada icon dan klik Save link as... seperti gambar contoh di bawah ini:

 

Nama Anugerah

Borang (Klik Ikon Di Bawah)

1. Anugerah Tokoh UKM

a)    Kategori Akademik

b)    Kategori Pengurusan & Profesional dan Pelaksana

2. Anugerah Bitara UKM

a)    Kategori Fakulti dan Institut

b)    Kategori Pusat Perkhidmatan

3. Anugerah Bitara Sarjana

4. Anugerah Bitara Penerbitan Makalah *Pencalonan adalah dibuat oleh urus setia

 

5. Anugerah Bitara Penerbitan Buku *Pencalonan adalah dibuat oleh urus setia

 

6. Anugerah Bitara Pengkomersilan Produk

7. Anugerah Bitara Media Massa

8. Anugerah Bitara Keterlibatan

 

a)    Keterlibatan Industri

b)    Keterlibatan Masyarakat

9. Anugerah Bitara Prakarsa

10. Anugerah Bitara Pendanaan

11. Anugerah Bitara Rekayasa Prasarana

12. Anugerah Bitara Bahasa Melayu

13. Anugerah Bitara Pengajaran

14. Anugerah Bitara Ahli Akademik Harapan

15. Anugerah Bitara Seni dan Kreativiti

16. Anugerah Bitara Kelestarian

Tarikh tutup permohonan adalah pada  25 Mac 2022 (Jumaat) jam 5.30 petang. Borang penyertaan yang telah lengkap berdasarkan semua kriteria beserta bahan sokongan hendaklah disampaikan kepada Urusetia Anugerah Bitara UKM (Nama dan alamat pada Borang Permohonan)