Pusat Strategi UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Visi dan Misi

Visi

Wadah Penggubah Kecemerlangan UKM.

Misi

Penggerak perancangan strategik melalui kesepakatan dalam pendidikan, penyelidikan dan khidmat yang bertunjangkan nilai pegangan Universiti dalam mencapai keberhasilan utama universiti.