Kecemerlangan & Kebitaraan

Profesor Madya ChM. Dr. Siti Fairus Mohd Yusoff

Timbalan Pengarah Eksekutif (Kecemerlangan & Kebitaraan)
603-8921 3885
tpestrategi2@ukm.edu.my

Puan Nurul Amalina Hj. Abdul Rahman

Penolong Pendaftar N41
603-8921 5234
amalinarahman@ukm.edu.my

Encik Barudin Baharin

Penolong Pegawai Tadbir N32
603-8921 4812
barudin@ukm.edu.my

Puan Rasyidah Mohamed

Pembantu Setiausaha kepada:
– Timbalan Pengarah Eksekutif (Kecemerlangan & Kebitaraan)
– Ketua Pentadbiran
603-8921 3885
rasyidah@ukm.edu.my