Bicara Perdana Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia
2024

“Mutiara Watan, Juara Sepanjang Zaman”

 • T.E.R.A.S
 • Penyelidikan Translasi & Inovasi Tersohor
 • Kecemerlangan Pengajaran,Pembelajaran Berkualiti & Pengantarabangsaan
 • Pemerkasaan Mahasiswa & Alumni
 • Tatakelola Universiti & Pembangunan Bakat
 • Kelestarian Sumber & Kemandirian Kewangan
 • Rancangan Masa Depan

Aktiviti Pusat Strategi

Latar Belakang Penubuhan

Fungsi Pusat Strategi

 • Menjadi wadah pemikir kepada pembangunan pelan strategik universiti
 • Merancang, mengurus dan melaksana hala tuju universiti
 • Memudah cara dan memantau pelaksanaan pelan strategi
 • Memantau pencapaian pelan strategi
 • Penyediaan laporan prestasi pelan strategik
 • Menjadi urusetia kepada anugerah kecemerlangan dalam dan luar UKM
 • Menguruskan majlis anugerah kecemerlangan peringkat UKM
 • Menghasilkan bahan mengenai anugerah kecemerlangan UKM
 • Merancang dan merangka pelan tindakan untuk meningkatkan penarafan universiti
 • Membuat jaringan strategik dengan badan penarafan dan pihak berkepentingan
 • Urusetia kepada Penarafan universiti dalam dan luar Negara
 • Menyelaras dan menganalisis data untuk keperluan penarafan universiti
 • Membuat simulasi data strategik penarafan
 • Menghasilkan bahan mengenai penarafan universiti
 • Merancang, merangka dan mengurus sistem pengurusan data strategik universiti
 • Menganalisis dan membuat simulasi terhadap data-data strategik universiti
 • Merancang agenda dan langkah-langkah pembudayaan serta memantau tahap pengalaman konsep pembangunan lestari dan kelestarian

Kebitaraan UKM

Bicara Perdana Naib Canselor UKM 2024 – "Mutiara Watan, Juara Sepanjang Zaman"

Pusat Strategi UKM 13 March 2024 5:00 pm

Wacana MADANI Siri 2

Pusat Strategi UKM 6 September 2023 9:37 am

Wacana MADANI Siri 3

Pusat Strategi UKM 6 September 2023 9:46 am

Forum Debat Perdana MADANI 2023

Pusat Strategi UKM 6 September 2023 1:29 pm

Debat Perdana MADANI 2023

Pusat Strategi UKM 6 September 2023 1:30 pm

Majlis Anugerah Bitara UKM 2023

Pusat Strategi UKM 22 November 2023 3:43 pm

QS Higher Ed Summit Asia Pacific 2023 – Learning Takeaways

Pusat Strategi UKM 22 November 2023 11:18 am