Sukacita dimaklumkan penganugerahan ini mengiktiraf kecemerlangan penyelidikan dan pembangunan saintifik serta teknikal dalam bidang tenaga. Global Energy Prize juga menekankan kepentingan kerjasama antarabangsa dan penglibatan entiti awam serta swasta dalam usaha melaksanakan keselamatan tenaga dan pemuliharaan tenaga secara global.

Universiti Kebangsaan Malaysia telah memajukan tiga (3) pencalonan:

  1. Prof. Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin (ISF)
  2. Prof. Madya Dr. Norasikin Ahmad Ludin (SERI)
  3. Prof. Madya Ts. Dr. Wan Nor Roslam Wan Isahak (FKAB)

Selamat maju jaya diucapkan kepada semua calon.

Information Pack:
https://drive.google.com/file/d/1WTbrRXc7rCg0TrAaJPNqhpi1r5ObiXTW/view?usp=sharing

Nomination Form:
https://docs.google.com/document/d/1WSLc5d2Xn7SuxcOk_EkBRiG5Q1SjgMLB/edit?usp=sharing