Timbalan Pengarah Eksekutif (Prestasi dan Penarafan)

Tahniah Prof. Madya Dr. Chua Kien Hui di atas pelantikan sebagai Timbalan Pengarah Eksekutif (Prestasi dan Penarafan) baharu Pusat Strategi. UKM