PUSAT PEMBANGUNAN KARIER UKM / UKM CAREER ADVANCEMENT CENTRE

 MARA_GEUKM

Direktori Kakitangan

PROF. MADYA DR. SALLEH AMAT

PENGARAH (pghukmkarier@ukm.edu.my, sallehba@ukm.edu.my, 03-8921 4186)

DR. WARDAH MUSTAFA DIN

TIMBALAN PENGARAH (PEMBANGUNAN KERJAYA PELAJAR) (wardahmustafadin@ukm.edu.my, 03-8921 3491)

PROF. MADYA DR. SATIRAH ZAINALABIDIN

TIMBALAN PENGARAH (KEBOLEHPASARAN GRADUAN & JARINGAN) (satirah@ukm.edu.my, 03-8921 3491)

CIK NURUL ASHIKIN ZAINURDIN

PENOLONG PENDAFTAR KANAN (KETUA PENTADBIRAN) (ukm-karier@ukm.edu.my, nurul_ashikin@ukm.edu.my, 03-8921 5071). Pentadbiran, Operasi, Ketua Jaminan Kualiti, SKPG, Jaringan Industri & Pemegang Taruh, Program Pembangunan Kerjaya Pelajar.

PN. SHARIFAH NURINA ALIA SYED ABDULLAH

PENOLONG PENDAFTAR (nurina.alia@ukm.edu.my, 03-8921 4535). Pegawai Risiko, SKPG, Program Pensijilan Profesional / Kompetensi

PN. ALYAA INSYIRAH HUZILI

PEGAWAI PSIKOLOGI (alyaainsyirah@ukm.edu.my, 03-8921 4997). Kaunselor Kerjaya, Profil Kerjaya, Program Pembangunan Kerjaya, Kursus CITRA LMCR 3422 Persediaan Alam Pekerjaan dan Career Buddies.

EN. MUHAMMAD ZHAFRI MOHAMAD HISHAM

PEGAWAI PSIKOLOGI (zhafri@ukm.edu.my, 03-8921 4997). Kaunselor Kerjaya, Intervensi Kerjaya, Finishing School, Program Pembangunan Kerjaya, Kursus CITRA LMCR 3442 Pengurusan Program Kerjaya.

PN. ZURIYATON MASWATI HARON

SETIAUSAHA PEJABAT (zuriyaton@ukm.edu.my, 03-8921 3491). Setiausaha kepada Timbalan Pengarah (Pembangunan Kerjaya Pelajar) dan Timbalan Pengarah (Kebolehpasaran Graduan & Jaringan), Pegawai Insiden, Membantu dalam operasi portfolio Bimbingan dan Kaunseling Kerjaya dan Program Pembangunan Kerjaya Pelajar

PN. SUHAILA KAMARUDIN

PEMBANTU TADBIR (suhaila76@ukm.edu.my, 03-8921 4996). Membantu dalam operasi kewangan jabatan (mengurus, hasil), dana KPT (KPT-GE, KPT-CAP, KPT-PACE) dan penjanaan.

PN. ATIKAH NURAIN ABDUL HAMID

PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT (atikahnurain@ukm.edu.my, 03-8921 4186). Setiausaha kepada Pengarah, membantu operasi pentadbiran jabatan dan perekodan maklumat)

CIK NOR AISYAH ABDULLAH

PEMBANTU TADBIR (noraisyah@ukm.edu.my, 03-8921 5071). Membantu dalam pengurusan jaringan industri, membantu dalam penjenamaan UKM-Karier melalui pelbagai platform hebahan (sosial media, emel dan hebahan) dan mereka bentuk bahan kreatif.

PN. SYAMHARIAH SATARI

PEMBANTU TADBIR (syamhariah@ukm.edu.my, 03-8921 4535). Membantu dalam pengurusan Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG), membantu dalam pengurusan pelaksanaan dan perekodan program latihan di bawah Dana KPT (KPT-GE, KPT-CAP dan KPT-PACE).