PUSAT PEMBANGUNAN KARIER UKM / UKM CAREER ADVANCEMENT CENTRE

 MARA_GEUKM

ANDA INGIN MENGISI SKPG KALI PERTAMA? KLIK SINI (SKPG 1)

ATAU

Klik pada gambar untuk menjawab SKPG 1
Klik pada gambar untuk menjawab SKPG 2

Sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi pegawai UKM-Karier seperti berikut:

Pn. Sharifah Nurina Alia Syed Abdullah (nurina.alia@ukm.edu.my, 03-8921 4535) atau Cik Nor Syamhariah Satari (syamhariah@ukm.edu.my, 03-8921 4535)