PUSAT PEMBANGUNAN KARIER UKM / UKM CAREER ADVANCEMENT CENTRE

 MARA_GEUKM

PENGIKLANAN PELUANG PEKERJAAN / LATIHAN INDUSTRI / PROGRAM KERJAYA

Pusat Pembangunan Karier (UKM-Karier) mengalu-alukan permohonan pengiklanan peluang pekerjaan / latihan industri / program kerjaya kepada pelajar dan graduan UKM. Peluang pengiklanan ini adalah secara percuma dan akan dihebahkan melalui pelbagai platform yang disediakan iaitu:

  1. Platform hebahan dalaman UKM (Portal Pelajar / Emel / Whatsapp / Telegram)
  2. Laman sesawang UKM-Karier
  3. Facebook rasmi UKM-Karier
  4. Instagram UKM-Karier
  5. Twitter UKM-Karier
  6. LinkedIn UKM-Karier
  7. Platform rasmi sosial media UKM (iklan terpilih sahaja)
  8. Platform sosial media jabatan-jabatan lain seperti Pusat Alumni, Pusat Hubungan Industri, Pusat Pembangunan Keusahawanan & EKS dll sekiranya perlu.

PERMOHONAN PENGIKLANAN PELUANG PEKERJAAN / LATIHAN INDUSTRI / PROGRAM KERJAYA