PUSAT PEMBANGUNAN KARIER UKM / UKM CAREER ADVANCEMENT CENTRE

 MARA_GEUKM

PROGRAM PENINGKATAN KEMAHIRAN

Program ini melibatkan latihan di dalam bidang bagi meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam bidang tersebut (upskilling) atau program latihan yang membantu pelajar untuk dilatih semula dalam bidang lain bagi mendapatkan pengetahuan serta kompetensi yang bersesuaian (reskilling).

Terdapat juga program khas buat pelajar tahun akhir atau graduan baharu iaitu  program pensijilan professional / kompetensi. Selain meningkatkan nilai graduan dengan kemahiran tertentu, graduan juga akan ditawarkan penempatan pekerjaan.

PROGRAM AKAN DATANG (UKM)

Terdapat beberapa program peningkatan latihan di bawah dana Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) iaitu KPT-GE (pelajar UKM sahaja). KPT-CAP (pelajar/graduan IPTA) dan KPT-PACE (pelajar UKM sahaja). Sila klik “Learn More” untuk dapatkan maklumat dan memohon. Jangan lepaskan peluang ini!

GRADUATE BUSINESS PROGRAMME - TEKUN

HALAL INDUSTRY TRAINING SCHEME

IR 4.0 BUSINESS INTELLIGENCE W SAAS

CERT. IN DIGITAL CONTENT CHOREOGRAPHY

CERT. IN ELEARNING CONTENT CREATION

AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATION

BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) MODELLING OF STRUCTURE

ISTQB CERTIFIED TESTER FOUNDATION CERTIFICATION PROGRAMME

PROGRAM PENSIJILAN JURUTEKNIK HIGIEN 1 (PEMONITORAN KIMIA)

PROGRAM PERSIJILAN PROFESIONAL PENTERJEMAHAN ARAB-MELAYU & PENYUNTINGAN

PYTHON PROGRAMMING FOR BIG DATA

PROGRAM PENSIJILAN PENINGKATAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA INGGERIS DI UNIVERSITI AWAM

PROGRAM EMPOWERING GRADUATES WITH POWER BI

PELUANG LATIHAN (ANJURAN LUAR)

Fully Sponsored - Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

MY5G Ericsson Malaysia Pioneers Programme

Yayasan Peneraju Sponsorship Programmes (Finance) - 2023 Intake

Yayasan Peneraju Sponsorship Programmes (Business) - 2023 Intake

Program ICE-DEP Kerjasama MARii-KPT

PROGRAM LEPAS