Kualiti – UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

PROGRAM SIJIL PROFESIONAL PENJAMINAN KUALITI

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP)

HPP1: Mempamerkan kefahaman terhadap dasar penjaminan kualiti yang berkesan dalam mewujudkan proses kualiti yang lebih telus dan berintegriti di semua peringkat;

HPP2: Mengintegrasi dokumen penjaminan kualiti dalaman dan luaran serta inovasi dalam pendidikan bagi mengukuh kualiti proses teras dan penyampaian perkhidmatan;

HPP3: Mengadaptasi Kitaran Kualiti (PDCA) dan penambahbaikan berterusan menyeluruh;

HPP4: Memupuk kesedaran kualiti di kalangan peserta bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dan Pengurusan Risiko dihayati dan memenuhi jangkaan pelanggan.

 

PILIHAN PROGRAM SECARA MODUL 

Program Sijil Profesional Penjaminan Kualiti Program dan Perkhidmatan menawarkan 3 modul seperti berikut:

MODUL 1: PENINGKATAN KUALITI DAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Yuran: RM1,000.00 (peserta luar UKM)  | RM750.00 (peserta staf UKM)

 • Kursus Wajib : QQSP9111 – Dokumentasi Penjaminan Kualiti Program Pengajian
 • Kursus Wajib : QQSP9211 – Reka Bentuk dan Semakan Program
 • Kursus Pilihan : QQSP9411 – Sistem Pengurusan Kualiti (Akademik dan Perkhidmatan)
 • Kursus Pilihan : QQSP9511 – Pengurusan Inovasi dan Peningkatan Kualiti
 • Kursus Pilihan : QQSP9611 – Pengurusan Risiko
 • 2 Kursus Wajib + 1 Kursus Pilihan = 3 Kredit

 

MODUL 2: AUDIT DAN AKREDITASI PROGRAM

Yuran: RM1,200.00 (peserta luar UKM)  | RM850.00 (peserta staf UKM)

 • Kursus Wajib : QQSP9111 – Dokumentasi Penjaminan Kualiti Program Pengajian
 • Kursus Wajib : QQSP9211 – Reka Bentuk dan Semakan Program
 • Kursus Wajib : QQSP9311 – Akreditasi Program Pengajian
 • Kursus Pilihan : QQSP9411 – Sistem Pengurusan Kualiti (Akademik dan Perkhidmatan)
 • Kursus Pilihan : QQSP9511 – Pengurusan Inovasi dan Peningkatan Kualiti
 • Kursus Pilihan : QQSP9611 – Pengurusan Risiko
 • 3 Kursus Wajib + 1 Kursus Pilihan = 4 Kredit

 

MODUL 3: SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN RISIKO

Yuran: RM1,000.00 (peserta luar UKM)  | RM750.00 (peserta staf UKM)

 • Kursus Wajib : QQSP9411 – Sistem Pengurusan Kualiti (Akademik dan Perkhidmatan)
 • Kursus Wajib : QQSP9611 – Pengurusan Risiko
 • Kursus Pilihan : QQSP9111 – Dokumentasi Penjaminan Kualiti Program Pengajian
 • Kursus Pilihan : QQSP9511 – Pengurusan Inovasi dan Peningkatan Kualiti
 • 2 Kursus Wajib + 1 Kursus Pilihan = 3 Kredit

 

PILIHAN KURSUS SECARA BERASINGAN

Program Sijil Profesional Penjaminan Kualiti Program dan Perkhidmatan menawarkan kursus secara berasingan, tanpa mengikuti modul yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, penganugerahan Sijil Profesional hanya akan diberikan apabila peserta telah melengkapkan keperluan kursus mengikut modul.

Yuran: RM250.00

 • Kursus QQSP9111 – Dokumentasi Penjaminan Kualiti Program Pengajian
 • Kursus QQSP9211 – Reka Bentuk dan Semakan Program
 • Kursus QQSP9311 – Akreditasi Program Pengajian
 • Kursus QQSP9411 – Sistem Pengurusan Kualiti (Akademik dan Perkhidmatan)
 • Kursus QQSP9511 – Pengurusan Inovasi dan Peningkatan Kualiti
 • Kursus QQSP9611 – Pengurusan Risiko

JADUAL PENGAJARAN KURSUS

 

 

TENAGA PENGAJAR

Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek, Pengarah Pusat Jaminan Kualiti
Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek

 • Pengarah Pusat Jaminan Kualiti
 • Ahli Panel Penilai MQA
 • Subject Matter Experts (SME) Program Pengajian, Audit & Akreditasi dan Kualiti & Inovasi Kualiti-UKM
 • Auditor ISO 9001:2015
Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali, Timb. Pengarah Pusat Jaminan Kualiti
Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali

 • Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti
 • Subject Matter Experts (SME) Program Pengajian, Audit & Akreditasi dan Kualiti & Inovasi Kualiti-UKM
 • Auditor ISO 9001:2015
 • Auditor Penilai Program Pengajian UKM
Prof. Madya Dr. Malina Jasamai, Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti
Prof. Madya Dr. Malina Jasamai

 • Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti
 • Auditor MQA
 • Subject Matter Experts (SME) Program Pengajian, Audit & Akreditasi dan Kualiti & Inovasi Kualiti-UKM
 • Auditor ISO 9001:2015
Prof. Dr. Mohd Nizam Ab Ramhan
Prof. Dr. Mohd Nizam Ab. Ramhan
 • Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 • Panel Penilai Asean University Networks-Quality Assurance (AUN QA)
 • Auditor MQA
 • Auditor ISO 9001:2015

Dr. Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah

Prof. Madya Dr. Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah

 • Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Risiko, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Prof. Dr, Zaidi bin Isa
Prof. Dr. Zaidi Isa

 • Penolong Dekan (Pembangunan & Infrastruktur), Fakulti Sains & Teknologi
Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah
Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah
 • Panel Penilai Asean University Networks- Quality Assurance (AUN QA)

Prof. Madya Dr. Dalbir Singh A/L Valbir Singh, Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti

Prof. Madya Dr. Dalbir Singh A/L Valbir Singh

 • Subject Matter Experts (SME) Program Pengajian, Audit & Akreditasi dan Kualiti & Inovasi Kualiti-UKM
 • Auditor ISO 9001:2015
 • Panel Penilai Program Pengajian UKM
Prof. Madya Ts. Dr. Zulkefli Bin Mansor
Prof. Madya Ts. Dr. Zulkefli Mansor

 • Timbalan Pengarah Pusat Pengajaran Dan Pembangunan Kurikulum
 • Timbalan Pengerusi Standard Program Komputeran MQA
 • Ahli Panel Penilai Malaysia Board of Technologists (MBOT)
 • Ahli Panel Penilai Profesional Malaysia Board of Technologists (MBOT)
 • Ahli Panel Penilai Akreditasi, MQA
 • Ahli Panel Penilai Pematuhan, MQA
Prof. Madya Dr. Yanti Rosli
Prof. Madya Dr. Yanti Rosli

 • Ketua Unit Pusat Pengajaran Dan Pembangunan Kurikulum
 • Subject Matter Experts (SME) Program Pengajian, Audit & Akreditasi dan Kualiti & Inovasi Kualiti-UKM
 • Panel Penilai Program Pengajian UKM
En. Norhishah Bin Elias
En. Norhishah Elias

 • Ketua Pentadbiran Pusat Jaminan Kualiti
 • Subject Matter Experts (SME) Program Pengajian, Audit & Akreditasi dan Kualiti & Inovasi Kualiti-UKM
 • Auditor ISO 9001:2015
Cik Jamilah Mohamed
Cik Jamilah Mohamed

 • Penolong Pendaftar Kanan, Institut Alam dan Tamadun Melayu
 • Auditor ISO 9001:2015
Ts. Dr Mohd Effendi @ Ewan Mohd Matore
Ts. Dr. Mohd Effendi @ Ewan Mohd Matore

 • Subject Matter Experts (SME) Program Pengajian, Audit & Akreditasi dan Kualiti & Inovasi Kualiti-UKM


 

PENDAFTARAN PROGRAM SIJIL PROFESIONAL PENJAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN DAN PERKHIDMATAN SIRI 2/2022

Tarikh akhir pendaftaran adalah pada atau sebelum 5 September 2022. Sila klik SINI untuk mendaftar.