Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Galeri

Gallery Cover

Bengkel Sanggar Kerja IPI

Tarikh: 11/01/2019
Foto oleh: 

Gallery Cover

Kolokium Penyelidikan IPI

Tarikh: 11/08/2018
Foto oleh: 

Gallery Cover

Majlis Penutup IG-Home Fasa 2

Tarikh: 
Foto oleh: