Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Prosiding

Proceeding of IPI Research Colloquium 2017

Proceeding of IPI Research Colloquium 2017

Pengarang: Rawshan Ara Begum, Fatimah PK Ahamad, Mohammad Rashed Iqbal Faruque, Sabirin Abdullah, Khairul Nizam Abd Maulud
Penerbit: Institute of Climate Change
Tahun: 2017
Jumlah Halaman: 112
Rujukan/Muat TurunKlik di sini