Audit Pengawasan MS ISO 9001:2015 SPK PPPS UKM (2019)

Audit Pengawasan MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (SPK PPPS) UKM oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd

Dimaklumkan bahawa Audit Pengawasan MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (SPK PPPS) UKM oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd akan diadakan seperti maklumat dibawah:
Tarikh: 14 – 17 Mei 2019 (Selasa – Jumaat)
Masa: 9.30 pagi – 4.30 petang
Skop Pensijilan:
• Rekabentuk dan Pembangunan Program Pendidikan Prasiswazah dan Siswazah
• Pemberian Perkhidmatan Pendidikan di Peringkat Prasiswazah dan Siswazah
Warga UKM adalah diminta memberi kerjasama semasa audit dijalankan.
Penganjur / Penganjur Bersama