Hubungi Kami

Pusat Jaminan Kualiti (Kualiti-UKM)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM, Bangi Selangor,
MALAYSIA.

Telefon : 603 8921 4902/5077
Faks      : 603 8921 3552
E-mel    : urusetiapjk@ukm.edu.my