Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Frequently Asked Questions

1) What is the purpose of establishing the Institute of Malay World and Civilisation?
The purpose of establishing the Institute of Malay World and Civilisation is to offer postgraduate programmes as well as conduct research in various fields of the Malay World. Among the core fields are Language, Literature, Culture, Archaeology, History, Environment as well as Science and Technology in the Malay World.

2) What is the type of study offered at ATMA?
The type of study offered is only in the form of thesis writing.

3) When is the postgraduate student intake at ATMA?
Student intake at ATMA is carried out throughout the year and students can submit their entry forms together with their papers at any time.

4) How do I register as a postgraduate student at ATMA?
The form can be obtained from the Centre For Graduate Management’s Main Office or downloaded from the Centre For Graduate Management’s website. The form must be accompanied by the proposal paper.

5) What are the compulsory courses that must be taken by the students at ATMA?
The compulsory courses that must be taken by the students are the Research Method course (Z1HH6014) offered by the Centre for Graduate Management and the Malay World Studies course (Z1II6012) offered by ATMA.

6) How long is the duration of study at ATMA?
The duration of study at ATMA is as the following:
Masters – Full Time – 2 to 6 Semesters
Part Time – 4 to 10 Semeters
Doctor of Philosophy – Full Time – 6 to 12 Semesters
Part Time – 8 to 14 Semesters

7) What are the fields of study offered?
Among the fields of study offered include the fields of linguistics and languages, archaeology and culture, Malay letters, theory construction and Malay epistemology as well as the fields of science and technology in the Malay World.