Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Galeri

Gallery Cover

International Symposium On Malay/Indonesian Linguistics (ISMIL21)

Tarikh: 05/04/2017
Foto oleh: Zulhairi Midon

Persidangan Antarabangsa Pengajian Alam Melayu 2016

Tarikh: 19/09/2016
Foto oleh: