Majlis Penghargaan Media UKM-GSB

Majlis Penghargaan Media UKM-GSB

Bersama Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia

Tarikh: 15 Julai 2022
Tempat: Hotel Bangi Putrajaya

 

Gallery