KPJHB-UKM Endowment Fund

OBJEKTIF DANA ENDOWMNET KPJHB-UKM
Objektif Dana Endowmen adalah untuk memgembangkan ilmu berkaitan perniagaan dalam bidang perubatan dan kesihatan, pengurusan dan kepimpinan serta memberi pendedahan kepada pensyarah KPJUC untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dan pendidikan agar menjadi ahli akademik yang bertanggungjawab, berilmu dan berketerampilan dan seterusnya mendorong mereka untuk menjadi warga yang berinovatif dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang akan memberi sumbangan terhadap pembangunan negara dan masyarakat.

Projek Penyelidikan Terkini

1) Nursing Care: A Competency Gap Analysis
2) Inpatient Satisfaction Index (IPSI) In The Context Of Malaysian Private Hospitals
3) New Business and Service Model for Ambulatory Care Centre

RESEARCH & PUBLICATION

1) WAN MOHD HIRWANI BIN WAN HUSSAIN
New Business and Service Model for Ambulatory Care Centre
2) IDA ROSNITA BINTI ISMAIL
Nursing Care: A Competency Gap Analysis
3) AHMAD AZMI BIN MOHD. ARIFFIN
Inpatient Satisfaction Index (IPSI) in the Context of Malaysian Private Hospitals