Bengkel Perancangan Strategik Pusat IDEA UKM bersama PTJ 2022

Bengkel Perancangan Strategik Pusat IDEA UKM bersama PTJ 2022 telah diadakan pada 16 Februari 2022 (Rabu) di Bangi Resort Hotel. Bengkel diadakan bertujuan untuk pelataan KPI T.E.R.A.S Pusat IDEA kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) Universiti Kebangsaan Malaysia serta perbincangan input daripada wakil PTJ dalam perangkaan Garis Panduan Kumpulan Penyelidikan Universiti, Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dan Garis Panduan Gegar Gamat/Pengubah Keadaan. Bengkel ini dihadiri Dekan-Dekan Pusat Tanggungjawab (PTJ) serta Wakil , Peneraju Kluster Penyelidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.