Kumpulan Penyelidikan Universiti (KPU)

Kumpulan Penyelidikan Universiti (KPU) UKM

  1. Merupakan struktur asas dalam ekosistem unniversiti penyelidikan..
  2. Mendorong kepada penerokaan dan penjanaan ilmu pengetahuan baharu bersama pihak berkepentingan.
  3. Mendorong penyelidikan multidisiplin dan translasi yang berimpak.
  4. Melestarikan penyelidikan melalui pemerkasaan budaya penyelidikan dalam kalangan penyelidik muda.
  5. Melestarikan pelan pewarisan kesarjanaan dan kepakaran di universiti.