Institute of Microengineering and Nanoelectronics

 Institute of Microengineering and Nanoelectronics

Copyrights

Hakcipta © IMEN UKM 2012

Semua aspek berkenaan laman web IMEN UKM – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta IMEN UKM dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web IMEN UKM, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak IMEN UKM.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Universiti Kebangsaan Malaysia, sila hubungi imen@ukm.edu.my

Translate »