Institute of Microengineering and Nanoelectronics

 Institute of Microengineering and Nanoelectronics

Alumni

Nama

Tahun

Jawatan Semasa

Pautan

Prof Madya Ir Ts Dr Juliana Johari

2014

Penolong Naib Canselor UiTM

Prof. Dr. Ibrahim Ahmad

2008

Professor UNITEN

Prof. Gandi Sugandhi

2015

Penyelidik Kanan, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (LIPI), Indonesia

Prof. Madya Dr. Badariah Bais

2007

Pensyarah Kanan JKEES, FKAB, UKM

Dr Fakhrozi Che Ani

2019

Pengurus Kanan, Western Digital

Dr Fuaida Harun

2018

Head of Asia Pacific Back End Failure Analysis Lab, Infineon Technologies, Melaka

Prof. Dr. Akrajas Ali Umar

2004

Felo Penyelidik Kanan IMEN, UKM

Prof. Dr. Vivi Fauzia

Professor, Jabatan Fizik, Universiti Indonesia (UI)

Prof. Madya Ir Dr. Abang Annuar Ehsan

2013

Felo Penyelidik Kanan IMEN, UKM

Pn. Zalhan Md Yusof

2014

Penyelidik, Wireless Communication and Sensor Technology, MIMOS Berhad

Insert Image

Dr Ali Maamar

2006

Apple Cupertino California, USA

Prof Madya Dr Wan Fazlida Hanim

2011

Ketua, Integrated Sensors Research Group UiTM

En. Wira Firdaus Hj Yaakob

2021

Pengurus Kanan, Sapura Holdings

Prof. Dr. Azrul Azlan Hamzah

2008

Professor, IMEN UKM

Prof. Madya Dr. Rosminazuin

2014

Penysarah Kanan, Universiti Islam Antarabangsa (UIA)

Dr Muhammad Ramdzan Buyong

2016

Timbalan Pengarah IMEN, UKM

Prof. Madya Dr. P Susthitha Menon

2008

Penyelaras Alumni IMEN, UKM

Dr Tengku Hasnan Tengku Abdul Aziz

2017

Timbalan Pengetua Kolej Burhanuddin Helmi, Felo Penyelidik Kanan IMEN, UKM

Prof Madya Dr Jumril Yunas

2008

Felo Penyelidik Kanan IMEN, UKM

Professor Dr Javad Karamdel

2011

Professor, Islamic Azad University-South Tehran Branch

Assoc. Professor Dr Bahram Azizollah Ganji

2008

President,
Babol Noshirvani University of Technology, Iran

Dr Norhayati Abu Bakar

2015

Felo Penyelidik Kanan IMEN, UKM

Dr Maria Abu Bakar

2017

Felo Penyelidik Kanan IMEN, UKM

Dr Norazreen Abd Aziz

2017

Pensyarah Kanan, JKEES, FKAB, UKM

Dr Ali Ahanchian

2009

Country Manager, DigitalCom Solutions Ltd, Manchester, UK

Dr Mohd Farhanulhakim Mohd Razip Wee

2018

Felo Penyelidik Kanan IMEN, UKM

Dr Hafzaliza Erny binti Zainal Abidin

2018

Pegawai Sains IMEN

Insert Image

Dr Mohd Nizam Abdullah

2017

Manager, SIRIM Berhad

Dr Fairus Atida binti Said

2018

Penolong Pengarah, Kementerian Sumber Manusia

Dr Noor Hidayah binti Mohd Yunus

2021

Head of Section, Communication Technology, Universiti Kuala Lumpur Kampus

Insert Image

Dr Siti Shafura binti A Karim

2021

Jurutera, Intel Penang

Translate »