Institute of Microengineering and Nanoelectronics

 Institute of Microengineering and Nanoelectronics

HEJIM

Hal Ehwal Jaringan Industri, Masyarakat (HEJIM) IMEN

 

Jawatankuasa HEJIM IMEN

 • Prof Azrul Azlan Hazmzah, Penasihat
 • Dr Muhamad Ramdzan Buyong, Ketua
 • Prof. Madya Dr Susthita Menon, Penyelaras
 • Dr Ahmad Ghaddafi Ismail, AJK Masyarakat
 • Dr Ahmad Razif Muhammad, AJK Masyarakat
 • Dr Atiqah Mohd Afdzaluddin, AJK Industri
 • Dr Muhammad Aniq Shazni, AJK Industri
 • En Shafii Abd Wahab, Staf Pelaksana Industri
 • Pn Anezah Marsan, Staf Pelaksana Masyarakat

 

Jaringan Industri

1. MOU/MOA/LOI IMEN-Industri

 • MoU antara UKM and Nexperia Malaysia Sdn. Bhd. 11-Mar-19 hingga 10-Jun-19, 3 bulan, IMEN, Prof. Dr. Azman Jalar @ Jalil, Industri, Malaysia, melaksanakan projek penyelidikan bertajuk “Wedge Bond Corrosion of Copper Wire Bonding”
 • MoA, antara UKM & Advancetc Group Sdn. Bhd., 26-Nov-18 hingga 25 Nov 2020, 24 bulan, IMEN, Prof. Dato’ Dr. Burhanuddin Yeop Majlis, Industri, Malaysia, melaksanakan penyelidikan bertajuk “IMENGITI PD: A Portable Tidal Peritoneal Dialysis System”
 • MoA, sumbangan peralatan oleh Osram Opto Semiconductors (M) Sdn. Bhd. (OSRAM) kepada UKM, 18-Jan-17 hingga 17 Jan 2022, 5 Tahun, menerima sumbangan peralatan iaitu dua (2) unit mesin INDI Pulsed ND: YAG Laser daripada Osram.
 • MoU antara UKM and Miresco Integrated Sdn. Bhd., 19-Dec-17 hingga 18 Dec 2022, 5 tahun, IMEN, Assoc. Prof Dr. Mohd Ambri Mohamed, Malaysia, kerjasama dalam menjalankan kajian nanocluster berasaskan karbon untuk aplikasi penyimpanan hidrogen dan membangunkan peranti penjana hidrogen untuk terapi kesihatan
 • LoI, NDA antara Haraeus Materials Singapore Pte Ltd dan UKM, 14-Aug-19 sehingga ditamatkan, IMEN, Dr. Siow Kim Shyong.
 • MoU antara UKM and Sandisk Storage Malaysia Sdn. Bhd 9 Oct-2020 (5 Tahun), IMEN, Dr. Maria Abu Bakar, menjalankan kerjasama dalam penyelidikan melibatkan “industry-driven research”, permohonan geran penyelidikan, penerbitan, perkongsian saintifik dan latihan
 • UKM & Fuji Electric (Malaysia) Sdn. Bhd, 2020 (24 bulan), IMEN, Assoc. Prof Dr. Mohd Ambri menjalankan projek penyelidikan bertajuk “Synthesis of High Quality Graphene on CoCrPt-Based Substrates at Low Temperature Using Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (CVD) Technique”
 • Perjanjian antara kerajaan Malaysia diwakili oleh Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) dan UKM, 2019 (dua tahun) Prof. Dr. Masuri Othman menjalankan projek penyelidikan bertajuk “System-on-Package (SOP) Variable DC Power Source from Environmental Vibration Based on Carbon Derivatives on Flexible Substrates”.
 • Kolaborasi penyelidikan antara Zhonghe Graphene (M) Sdn Bhd and IMEN, Prof Dr. Mohd Ambri Mohamed kerjasama menjalankan penghasilan graphene.

2. Geran/Endowmen IMEN-Industri (2019-2020):

 • Western Digital – RM 94,770
 • Nexperia – RM 40,000
 • Fuji Electric – RM 20,100
 • Miresco Inc. – RM 20,000
 • Imade Nano – RM 12,500

IMEN-Western Digital Penang

IMEN-Nexperia

IMEN-Silterra

3. IMEN Lecture Series

 • 1/2019: Prof Richard de la Rue, Title : Progress in Biomedical Optical Sensing,
 • 3/2019: Prof Yutaka Wakayama, NIMS Japan, 13 May 2019
 • 5/2019: Dr Mohd Sharizal Alias
 • 6/2019: Prof Manish Chowalla
 • 7/2019: Prof Dr Fokko Wieringa

Prof Manish Chowalla dari University of Cambridge di IMEN

Jaringan Masyarakat

1. IMEN Junior Electronics & Nanotechnology (IJEN)

 • IMEN Junior Electronics & Nanotechnology (IJEN) 01, 1/12/2018, Face to face (F2F) at IMEN UKM
 • IJEN02, 8/12/2018, F2F, IMEN UKM
 • IJEN03, 25/3/2019, F2F, IMEN UKM
 • IJEN04, 27/3/2019, F2F, IMEN UKM
 • IJEN05, 12/11/2019, F2F, SK Jalan 4 BBB
 • IJEN06, 23/11/2019, F2F, IMEN UKM
 • IJEN07, 30/11/2019, F2F, IMEN UKM
 • IJEN08, 3/12/2019, F2F, IMEN UKM
 • IJEN09, 5/12/2019, F2F, IMEN UKM
 • IJEN10, 26/12/2020, Online via ZOOM, IMEN UKM comes to your home

2. Short Courses @ IMEN

 • Dr Abang Annuar Ehsan – Short course on “Rapid Prototyping Technology for Product Development” – Program Train-the-trainer I4.0 under MITI (Sirim).

 • Dr Abdul Rahman Mohmad – Short Course on Photoluminescence Spectroscopy (IMEN-IEEE EDS Malaysia Chapter)

 

 • Dr Susthita Menon – Short Course on Triz and Taguchi Method
Translate »