Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Taklimat Penulisan Umum untuk Penerbitan di Media Massa

  • 12/08/2021
  • 10:00 AM - 11:00 AM
  • Google Meet

Assalamualaikum WBT & Salam Sejahtera, Warga IPI dijemput untuk menghadiri sesi taklimat ringkas ini yang akan disampaikan oleh Cik Asmahanim Amir daripada Pusat Komunikasi Korporat UKM. Platform: Google Meet (https://meet.google.com/dcs-izsn-qru)