Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Galeri

Gallery Cover

Kuala Lumpur Urban Thinker Campus 2019

Tarikh: 07/12/2019
Foto oleh: 

Gallery Cover

Majlis Meraikan Perkhidmatan Cemerlang Kakitangan

Tarikh: 17/06/2019
Foto oleh: 

Gallery Cover

Kolokium IPI 2019

Tarikh: 08/08/2019
Foto oleh: 

Gallery Cover

Iconspace 2019

Tarikh: 28/07/2019
Foto oleh: 

Gallery Cover

Kem Skuad Palma 2019

Tarikh: 
Foto oleh: