Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Arkib Berita

Webinar IPI 2022: Post-Covid Recovery Phase for Postgraduate Students in IPI

Assalamualaikum and good day! We are pleased to inform that Institute of Climate Change (IPI), UKM in collaboration with Earth and Space Science Student’s Association

Peperiksaan Lisan (VIVA) Doktor Falsafah IPI : Tayaallen s/o Ramachandran

10/5/2022 Nama Pelajar : Tayaallen s/o Ramachandran Tajuk Tesis: Development of Coding Based Metamaterial for C-and Ku-Band Applications Penyelia Utama : Prof. Madya Dr. Mohammad Rashed

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Aisyah Marliza Muhmad Kamarulzaman

25/4/2022 Nama Pelajar : Aisyah Marliza Muhmad Kamarulzaman Tajuk Tesis: Mengenal Pasti Indikator Kesan Terimpak Terhadap Pembalakan Terpilih Menggunakan Imej Pesawat Udara Tanpa Pemandu Penyelia

Tahniah! Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Seluruh warga IPI mengucapkan tahniah kepada Ts. Dr. Wan Shafrina Wan Mohd Jaafar dan Puan Nur Zaimah Abdul Wahid di atas penerimaan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Tahniah Ketua Pusat Pencerapan Bumi, IPI. Ahli Ganti bagi Jawatankuasa Teknikal berkenaan Climate Change.

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Ketua Pusat Pencerapan Bumi, IPI, Prof. Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud atas pelantikan daripada Jabatan Standard Malaysia sebagai Ahli

MoA bersama PANTAS Software Sdn. Bhd.

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak UKM melalui IPI akan menandatangani MoA bersama PANTAS Software Sdn. Bhd. bagi membangunkan perisian untuk mengesan, mengira, memantau dan mengurangkan pelepasan

Tahniah Pengarah IPI. Ahli Tetap bagi Jawatankuasa Teknikal berkenaan Climate Change.

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Pengarah IPI, Prof. Madya Dr. Zaini Sakawi atas pelantikan daripada Jabatan Standard Malaysia sebagai Ahli Tetap bagi Jawatankuasa Teknikal berkenaan Climate

Penyelidik UKM hasilkan antena saiz kompak

Tahniah Prof. Ir. Dr. Mandeep Singh Jit Singh, yang juga merupakan Ketua Pusat Sains Angkasa di IPI, bersama Ketua Projek, Prof. Dr. Mohammad Tariqul Islam