2023 8(1)

JUNE 2023

Pembekuan Akaun Bank Melalui Penghakiman Hiwalah Di Mahkamah Syariah
Freezing of Bank Accounts through Hiwalah Judgments in Shariah Court
Mohd Hazwan Ismail
2023, Vol. 8(1), pp. 1-11.  |  PDF
Received: February 23, 2023 | Revised: April 04, 2023 | Accepted: May 12, 2023 | Published: June 15, 2023

Aplikasi Maqasid Syariah dalam Ibadah Bersuci dan Solat Bagi Anggota Sniper, Angkatan Tentera Malaysia
The Application of Maqasid Shariah in Ritual Purity and Prayer for Snipers in The Malaysian Armed Forces
Mohd Sukri Haji Yahya, Muhammad Nazir Alias, Muhaidi Hj. Mustaffa Al-Hafiz, Azlisham Abdul Aziz, Mohamad Muntaha Hj Saleh
2023, Vol. 8(1), pp. 12-18.  |  PDF
Received: November 30, 2022 | Revised: March 18, 2023 | Accepted: May 12, 2023 | Published: June 15, 2023

Persepsi Pelajar Muslim Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Terhadap Faktor Pemilihan Pelaburan Dana Unit Amanah Islam (DUAI)
Perceptions of Sultan Zainal Abidin University (UniSZA) Muslim Students Regarding the Investment Selection Factors of Islamic Unit Trust Fund (IUTF)
Mohd ‘Adli Zahri, Fatin ‘Alia Zahri, Nurul Ilyana Muhd Adnan
2023, Vol. 8(1), pp. 19-28.  |  PDF
Received: November 29, 2022 | Revised: January 09, 2023 | Accepted: December 11, 2022 | Published: June 15, 2023

Etika Berpakaian dalam Iklan Menurut Perspektif Islam
Ethics of Dressing in Advertising from an Islamic Perspective
Nurul Najihah Mohamad Shokri, Norhoneydayatie Abdul Manap
2023, Vol. 8(1), pp. 29-35.  |  PDF
Received: November 25, 2022 | Revised: January 09, 2023 | Accepted: April 03, 2023 | Published: June 15, 202​​3

Masjid Sebagai Alternatif Pusat Penjanaan Ekonomi Masyarakat Setempat: Satu Sorotan Literatur
Mosques as an Alternative for Local Community Economic Development: A Literature Review
Mohamad Bazli Md Radzi, Salmy Edawaty Yaacob, Azlin Alisa Ahmad
2023, Vol. 8(1), pp. 36-41.  |  PDF
Received: May 31, 2022 | Revised: December 28, 2022 | Accepted: April 03, 2023 | Published: June 15, 2023

Keperluan Pembinaan Panduan Pemilihan Calon Pilihan Raya Untuk Belia
The Need for Establishing Guidelines for Young Voters in the Selection of Electoral Candidates
Farrah Nuur Fatheaah Zullaile, Zuliza Mohd Kusrin, Anwar Fakhri Omar
2023, Vol. 8(1), pp. 42-50.  |  PDF
Received: March 03, 2023 | Revised: May 16, 2023 | Accepted: May 24, 2023 | Published: June 15, 2023

Pengoperasian Kontrak Tawarruq Dalam Sistem Teras Perbankan Islam di Malaysia
The Implementation of the Tawarruq Contract in the Islamic Core Banking System in Malaysia
Mohd Naufal Mohd Tarmizi, Ahmad Hidayat Buang, Mohd Zaidi Daud
2023, Vol. 8(1), pp. 51-68.  |  PDF
Received: October 05, 2022 | Revised: May 13, 2023 | Accepted: June 06, 2023 | Published: June 15, 2023

Sejarah Pentadbiran Undang-Undang Zakat di Negeri Kedah 1955 – 1982: Analisis Penggubalan Undang-Undang Bertulis
The History of Zakat Law Administration in Kedah 1955 – 1982: An Analysis of Written Law Legislation
Mohd Shuzaini Soib, Jasni Sulong
2023, Vol. 8(1), pp. 69-78.  |  PDF
Received: May 10, 2023 | Revised: June 05, 2023 | Accepted: June 06, 2023 | Published: June 15, 202​​​​​3

حديث»لا يحل سلف وبيع «وتطبيقاته في باب الإجارة في المصارف الإسلامية
The Hadith “No Loan Coupled with a Sale is Permissible” and Its Applications in the Field of Leasing in Islamic Banks
Gamal Mohamed Ali Abdelrehim, Mohammad Zaini Yahaya, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani
2023, Vol. 8(1), pp. 79-83.  |  PDF
Received: January 17, 2023 | Revised: June 08, 2023 | Accepted: June 08, 2023 | Published: June 15, 202​​​​​​3

Undang-Undang Adat Sembilan Puluh Sembilan Negeri Perak: Analisis Daripada Perspektif Perundangan Islam
The Ninety-Nine Customary Law of Perak: An Islamic Legal Analysis
Muhammad Nazirul Mohd Sabri, Jasni Sulong
2023, Vol. 8(1), pp. 84-93.  |  PDF
Received: April 01, 2023 | Revised: May 30, 2023 | Accepted: June 06, 2023 | Published: June 15, 202​​​​​3