Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Hakcipta

Hakcipta

Hakcipta © Pusat Penyelidikan Pendidikan Kejuruteraan ( P3K ) 2013

Semua aspek laman web untuk Pusat Penyelidikan Pendidikan Kejuruteraan ( P3K ) – reka bentuk , teks, grafik, aplikasi , perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hak cipta Pusat Penyelidikan Pendidikan Kejuruteraan ( P3K ) dan sekutu-sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologi.

Dengan mengakses laman web Pusat Penyelidikan Pendidikan Kejuruteraan ( P3K ) , anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk digunakan pada penggunaan peribadi , bukan komersil sahaja. Mana-mana aspek laman web ini tidak boleh diterbitkan semula dalam apa jua bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman , tanpa kebenaran dari Pusat Penyelidikan Pendidikan Kejuruteraan ( P3K ).

Penafian
Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data untuk melindungi data dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan transaksi data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Dasar Privasi

Privasi Anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Jika anda memilih untuk membuat apa-apa urus niaga atau menghantar e- mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi kerajaan yang lain.

Maklumat Yang Dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda menggunakan laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan melalui e -mel.

Apa yang akan berlaku jika saya membuat pautan kepada laman web yang lain?
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web yang lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman kami dan anda hendaklah sedar bahawa laman web yang terdapat dalam pautan laman web ini mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web.

Pindaan Dasar
Jika ini perubahan dasar privasi dalam apa jua cara, ia akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu , jika ada , maklumat itu dikongsikan dengan pihak lain.