Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Tema Pertandingan

Kriteria Tema Rekacipta dan Inovasi Produk Fizikal

 • Produk fizikal merupakan sesuatu barangan fizikal yang dihasilkan oleh manusia, mesin, proses semulajadi yang boleh digunapakai (memberi manfaat).
 • Inovasi ialah pengenalan sesuatu produk baru atau pembaharuan/ penambahbaikan produk sedia ada ke atas ciri-ciri penggunaannya.
 • Contohnya: peralatan bantu mengajar, peralatan membantu golongan OKU dan lain-lain.

Kriteria Tema Rekacipta dan Inovasi Produk Digital

 • Produk digital melibatkan inovasi berteraskan dunia digital yang dibangunkan menggunakan perisian tertentu dan teknologi digital terkini.
 • Contohnya: MOOC, mobile learning, animasi 3D, permodelan pentadbiran berbentuk digital, augmented reality dan lain-lain.

 Kriteria Rekacipta dan Inovasi Produk Fizikal Pengajaran dan Pembelajaran

 • Produk fizikal merupakan sesuatu barangan fizikal yang dihasilkan oleh manusia, mesin, proses semulajadi bagi tujuan PnP.
 • Contohnya: peralatan bantu mengajar.

Kriteria Rekacipta dan Inovasi Produk Digital Pengajaran dan Pembelajaran

 • Produk digital melibatkan inovasi berteraskan dunia digital yang dibangunkan menggunakan perisian tertentu dan teknologi digital terkini bagi tujuan P&P.

Kriteria Tema Rekacipta dan Inovasi penyelidikan tanpa produk digital/fizikal.

 • Inovasi yang melibatkan amalan terbaik, idea dan proses.

Kriteria Tema Rekacipta dan Inovasi Pendidikan

 • Inovasi pendidikan melibatkan kaedah penyampaian P&P, penilaian P&P, proses P&P atau inovasi berkaitan P&P .
 • Ianya boleh melibatkan pembangunan produk PnP fizikal dan bukan fizikal.