Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Akademik

Prof. Madya Dr. Zulkifli Mohd Nopiah


Dr. Mohd Haniff Osman


Prof. Madya Ts. Dr. Firdaus Mohd Hamzah


Ir. Dr. Anuar Kasa


Dr. Noorhelyna Razali


Dr. Nuryazmin Ahmat Zanuri


Dr. Haliza Othman


Prof. Madya Ts. Dr. Haryanti Mohd Affandi


Dr. Izamarlina Asshaari


Puan Nur Azilah Ismail