Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Akademik

Prof. Madya Dr. Zulkifli Mohd Nopiah

Bidang Kepakaran

1. Pengoptimuman
2. Pemodelan Risiko
3. Pendidikan Kejuruteraan

Google Scholar


Prof. Madya Ts. Dr. Firdaus Mohd Hamzah

Bidang Kepakaran

1. Statistik Alam Sekitar dan Hidrologi
2. Perlombongan Data
3. Kawalan Kualiti Statistik
4. Pendidikan Kejuruteraan

Google Scholar


Prof. Madya Ts. Dr. Haryanti Mohd Affandi

Bidang Kepakaran

1. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional
2. Pengurusan Pembinaan
3. Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan
4. Pembangunan Kompetensi

Google Scholar


Ir. Dr. Anuar Kasa

Bidang Kepakaran

1. Kejuruteraan Geoteknik dan Pengkomputeran GeoMekanik
2. Pendidikan Kejuruteraan

Google Scholar


Dr. Noorhelyna Razali

Bidang Kepakaran

1. Analisis Berangka
2. Matematik Kejuruteraan
3. Pendidikan Kejuruteraan

Google Scholar


Dr. Mohd Haniff Osman

Bidang Kepakaran

1. Kebingkasan dalam Kejuruteraan
2. Pengurusan Penyelenggaran Rel
3. Matematik dalam Pengangkutan
4. Pendidikan Kejururuteraan

Google Scholar


Dr. Nuryazmin Ahmat Zanuri

Bidang Kepakaran

1. Statistik
2. Matematik Gunaan
3. Matematik Kejuruteraan

Google Scholar


Dr. Haliza Othman

Bidang Kepakaran

1. Sistem Dinamik
2. Matematik Kejuruteraan
3. Dinamik Bendalir
4. Mekanik Bendalir
5. Pendidikan Kejuruteraan

Google Scholar


Dr. Izamarlina Asshaari

Bidang Kepakaran

1. Statistik
2. Matematik Kejuruteraan
3. Mekanik Bendalir
4. Pendidikan Kejuruteraan

Google Scholar


Dr. Anies Faziehan Zakaria

  •  
  •  03-8921 7184
  •  aniesfaziehan@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran

1. Pendidikan Kejuruteraan
2. Kejuruteraan Reka bentuk
3. Pengurusan TVET
4. Analitik Data

Google Scholar


Puan Nur Azilah Ismail

Bidang Kepakaran

1. Statistik
2. Matematik Kejuruteraan
3. Pendidikan Kejururuteraan

Google Scholar