Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Akademik

Prof. Madya Dr. Zulkifli Mohd Nopiah

Prof. Madya Ts. Dr. Haryanti Mohd Affandi

 •  
 •  03-8921-5555
 •  haryantima@ukm.edu.my
 • 1. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional
  2. Pengurusan Pembinaan
  3. Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan
  4. Pembangunan Kompetensi

  Google Scholar

Dr. Noorhelyna Razali

Dr. Mohd Haniff Osman

Dr. Nuryazmin Ahmat Zanuri

 •  
 •  03 8921 6228
 •  nuryazmin@ukm.edu.my
 • 1. Statistik
  2. Matematik Gunaan
  3. Matematik Kejuruteraan

  Google Scholar

Dr. Haliza Othman

 •  
 •  03-8911-8336
 •  haliza@ukm.edu.my
 • 1. Sistem Dinamik
  2. Matematik Kejuruteraan
  3. Dinamik Bendalir
  4. Mekanik Bendalir
  5. Pendidikan Kejuruteraan

  Google Scholar

Dr. Izamarlina Asshaari

 •  
 •  03 8921 6970
 •  izamarlina@ukm.edu.my
 • 1. Statistik
  2. Matematik Kejuruteraan
  3. Mekanik Bendalir
  4. Pendidikan Kejuruteraan

  Google Scholar

Dr. Anies Faziehan Zakaria

 •  
 •  03-8921 7184
 •  aniesfaziehan@ukm.edu.my
 • 1. Pendidikan Kejuruteraan
  2. Kejuruteraan Reka bentuk
  3. Pengurusan TVET
  4. Analitik Data

  Google Scholar

Dr. Umawathy A/P Techanamurthy

Puan Nur Azilah Ismail

 •  
 •  03 8921 6962
 •  azila@ukm.edu.my
 • 1. Statistik
  2. Matematik Kejuruteraan
  3. Pendidikan Kejururuteraan

  Google Scholar