Selamat bersara

Selamat bersara diucapkan kepada:
1. Dr. Razalee b. Sedek
2. En. Bohari b. Hj Ali
3. Pn. Nor Sawiyah bt. Tori
4. En. Mohd Din b. Abu Hassan
Terima kasih yang tidak terhingga di atas segala tunjuk ajar, ilmu, bantuan, khidmat bakti dan sumbangan yang telah diberikan sepanjang berada di Jabatan Sains Makanan, FST, UKM.
Semoga terus sihat dan jangan lupa kami di JSMn, UKM.