Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Sains Matematik

Program Matematik

Dr. Abd Ghafur Ahmad

Bidang Kepakaran

Teori Kumpulan, Aljabar Kombinatorik (Group Theory, Combinatorial Algebra)
CV: Google Scholar , UKM Experts

Dr. Anuar Mohd Ishak

Bidang Kepakaran

Mekanik Bendalir (Fluid Mechanics)
CV: Google ScholarUKM Experts , RESEARCHERID

Dr. Ishak Hashim

Bidang Kepakaran

Mekanik Bendalir, Kaedah Berangka, Pemodelan Matematik (Fluid Mechanics, Numerical Methods, Mathematical Modelling)
CV: Google ScholarUKM Experts

Dr. Maslina Darus

Bidang Kepakaran

Analisis Kompleks, Teori Fungsi Univalen (Complex Analysis, Geometric Function Theory)
CV: Google Scholar , UKM Experts

Dr. Mohd. Salmi Md Noorani FIMA

Bidang Kepakaran

Teori Ergodik, Sistem Dinamik (Ergodic Theory, Dynamical Systems)
CV: Google Scholar , UKM Experts

Dr. Roslinda Mohd Nazar

Bidang Kepakaran

Dinamik Bendalir, Pemindahan Haba Olakan (Fluid Dynamics, Convective Heat Transfer)
CV: Google ScholarUKM Experts

Dr. Azmin Sham Rambely

Bidang Kepakaran

Pemodelan, Biomekanik (Modelling, Biomechanics)
CV: Google Scholar ,  UKM Experts

Dr. Eddie Shahril Ismail

Bidang Kepakaran

Kriptografi, Tandatangan Digital dan Teori Nombor Komputasi (Cryptography, Digital Signature and Computational Number Theory)
CV: Google Scholar , UKM Experts

Dr. Rokiah@Rozita Ahmad

Bidang Kepakaran

Analisis/Kaedah Berangka (Numerical Analysis/Method) 
CV: UKM Experts

Dr. Ummul Khair Salma Hj Din

Bidang Kepakaran

Analisis/Kaedah Berangka (Numerical Analysis/Method)
CV: UKM Experts

Dr. Alawiah Ibrahim

Bidang Kepakaran

Analisis Kompleks (Complex Analysis)
CV: UKM Experts

Dr. Fatimah Abdul Razak

Bidang Kepakaran

Fizik Matematik dan Sistem Kompleks (Mathematical Physics and Complex Systems)
CV: Google Scholar , UKM Experts

Dr. Kohilavani a/p Naganthran

Bidang Kepakaran

Lapisan sempadan, pemindahan haba (Boundary layer, heat transfer)


Dr. Mohd Almie Alias

Bidang Kepakaran

Kaedah set kontur, matematik biologi, matematik gunaan dan pengkomputeran (Level set method, mathematical biology, applied and computational mathematics)

Dr. Sakhinah Abu Bakar

Bidang Kepakaran

Matematik Pengkomputeran, Sistem Cerdas, Algoritma Pembelajaran Mesin (Computational Mathematics, Intelligent Systems, Machine Learning Algorithms)
CV: Google Scholar , UKM Experts

Dr. Syahida Che Dzul-Kifli

Bidang Kepakaran

Sistem Dinamik (Dynamical Systems)
CV: UKM Experts

Dr. M. Syafiq Johar

Bidang Kepakaran

Pembezaan Geometri, Aliran Geometri, Kumpulan Lie, Persamaan pembezaan separa (Differential geometry, geometric flows, Lie groups, partial differential equations.)

CV: UKM Experts

Encik Muhammad Taufik Mohd Yusof

Bidang Kepakaran

Matematik (Mathematics)