Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Sains Matematik

Program Sains Aktuari

Dr. Noriszura Ismail

Bidang Kepakaran

Pemodelan Aktuari, Pemodelan Statistik, Pengurusan Risiko (Actuarial Modelling, Statistical Modelling, Risk Management) 
CV: Google Scholar, UKM Experts

Dr. Zaidi Isa

Bidang Kepakaran

Pemodelan Risiko, Statistik Gunaan dalam Ekonomi dan Kewangan (Risk Modelling, Applied Statistics in Economics and Finance)
CV: UKM Experts

Dr. Saiful Hafizah Jaaman

Bidang Kepakaran

Pengoptimuman Portfolio, Pemodelan Strategi Pelaburan, Kewangan (Portfolio Optimization, Modelling of Investment Strategies, Finance)
CV: Google Scholar, UKM Experts

Dr. Hamizun Ismail

Bidang Kepakaran

Ekonometrik Gunaan (Applied Econometrics)

CV: UKM Experts

 


Dr. Humaida Banu Samsudin

Bidang Kepakaran

Pengurusan Risiko dan Insurans (Risk Management and Insurance)
CV: UKM Experts

Dr. Munira Ismail

Bidang Kepakaran

Kewangan Kuantitatif dan Pelaburan (Quantitative Finance and Investment)
CV: UKM Experts

Puan Noriza Majid

Bidang Kepakaran

Pemodelan Aktuari (Actuarial Modelling)
CV: UKM Experts

Dr. Rozita Ramli

Bidang Kepakaran

Permodelan aktuari menggunakan GLM, Analisis rizab, Model kemandirian tidak berparameter (Actuarial modeling with GLM, Reserving, Non-parametric survival modeling)

CV: UKM Experts


Dr. Saiful Izzuan Hussain

Bidang Kepakaran

Pemodelan Kewangan, Pelaburan dan Risiko (Finance, Investment and Risk Modelling)

CV: Google ScholarUKM Experts


Dr. Siti Norafidah Mohd. Ramli

Bidang Kepakaran

Proses Resapan Lompat, Pemodelan Copula (Jump Diffusion Process, Copula Modelling)
CV: UKM Experts

Dr. Nur Firyal Roslan

Bidang Kepakaran

Sains Aktuari, Kewangan, Pelombongan Data/Teks (Actuarial Science, Finance, Text/Data Mining)


Puan Sharifah Farah Syed Yusoff Alhabshi, AIAA

Bidang Kepakaran

Sains aktuari (Actuarial science)

CV: UKM Experts