INSTITUT KAJIAN ETNIK β€’ 𝘐𝘯𝘴𝘡π˜ͺ𝘡𝘢𝘡𝘦 𝘰𝘧 𝘌𝘡𝘩𝘯π˜ͺ𝘀 𝘚𝘡𝘢π˜₯π˜ͺ𝘦𝘴

 

Pekeliling Akademik Bil. 1/2021: Kalendar Sesi Akademik 2021/2022 UKM

Dengan hormatnya dipanjangkan emel dari Pusat PengurusanΒ AkademikΒ berkenaanΒ KalendarΒ SesiΒ AkademikΒ 2021/2022Β Bagi Program Prasiswazah, Pascasiswazah danΒ ASASIpintar UKMΒ yangΒ telah diluluskan oleh Senat Ke-471 untuk perhatian semua warga KITA. Sumber: E-mel Penolong Pendaftar…