Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Kajian Etnik (KITA)

Penyelaras Kolokium Siswazah KITA Baharu

Sukacita dimaklumkan pelantikan baharu Dr. Ahmad Rizal Mohd Yusof sebagai Penyelaras Kolokium Siswazah KITA berkuatkuasa mulai Semester 1 Sesi 2021/2022 hingga Semester 2 Sesi 2020/2023

Pekeliling Akademik Bil. 24/2021: Kalendar Akademik Program Pascasiswazah Semester 1 Sesi Akademik 2021/2022 UKM

Dengan hormatnya dipanjangkan emel dari Pusat Pengurusan Akademik berkenaan Kalendar Semester 1 Sesi Akademik 2021/2022 Bagi Program Pascasiswazah UKM untuk perhatian semua warga KITA. Sumber:

08.09.2021 Kolokium Siswazah KITA: Draf Akhir Beh Sang How (P91328)

Salam sejahtera para siswazah KITA yang dihormati sekalian, Merujuk perkara di atas, sukacita dijemput saudara/i untuk mengikuti sesi Kolokium Siswazah KITA (Pembentangan draf akhir) yang