Dr. Ahmad Rizal Mohd. Yusof

Felo Penyelidik & Penyelaras Kolokium Siswazah KITA

Bidang Pengkhususan: Budaya Digital

Tel.: +603-89213778 • E-mel: army@ukm.edu.my

Vitae Kurikulum

Dikemas kini: 06 Julai 2021