Hanya 100 Individu Milik 76% Kekayaan Malaysia – Kamal Salih

220615_KamalSalih_01A
Oleh Saiful Bahri Kamaruddin
Foto Ikhwan Hashim

BANGI, 21 Jun 2015 – Cabaran utama bagi Malaysia menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020 adalah hakikat bahawa pengagihan kekayaan negara adalah sangat tidak seimbang atau kurang sama rata, dengan hanya lima belas keluarga memiliki 76% daripada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK).

Pakar ekonomi dan Pengerusi Yayasan Mahkota Tan Sri Datuk Dr Kamal Salih berkata umumnya ekonomi yang lebih maju akan mempunyai produktiviti yang agak tinggi dan penyebaran sama rata kekayaan di kalangan sebahagian besar daripada golongan pendapatan.

“Bagaimanapun, di Malaysia, mungkin kira-kira 100 individu memiliki 76% daripada kekayaan negara,” kata Kamal dalam ucaptama pada Persidangan Antarabangsa 2 CHREST 2015: Transformasi Modal Insan Untuk Daya Saing Global yang dianjurkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia ( UKM) di sini dari 10 hingga 11 Jun.

Menurut beliau Malaysia masih duduk di dalam apa yang sesetengah ahli pakar ekonomi anggap sebagai satu ‘perangkap pendapatan sederhana’.

“Dalam usaha untuk beralih ke status negara maju, daya saing negara harus sama pertumbuhan tinggi yang mampan dalam ekonomi dunia bukan jumlah sifar.

“Pertumbuhan yang lebih tinggi daripada yang dicatat sekarang  diperlukan, dan ia memerlukan jauh lebih banyak peluang pekerjaan bagi  meningkatkan nilai kekurangan buruh. Akibatnya gaji akan naik dan  menyebarkan kekayaan.

“Produktiviti kami perlu ditingkatkan, perdagangan kita perlu ditambahkan. Permintaan untuk barang-barang kami perlu meningkat bagi kita  mencapai wawasan 2020. Pertumbuhan potensi kami menunjukkan penurunan. Kita tidak dapat mengekalkan pertumbuhan antara 4.5% hingga 6% “, beliau menjelaskan.

Menurut beliau, pertumbuhan yang berterusan membawa kepada penghapusan kemiskinan.

Walau bagaimanapun, petunjuk itu tidak membawa sebarang erti, katanya, kerana pertumbuhan 5% setiap tahun tidak memadai. Apatah lagi, kata beliau, pada suku ini, pertumbuhan itu sebenarnya menurun sebanyak  4.5%.

Kemiskinan masih wujud dan kemiskinan relatif bermakna mereka yang menerima pendapatan 40% dibawah masih merupakan 20% daripada jumlah pekerja, Kamal berkata.

Mereka yang dianggap sebagai ‘kelas menengah’ dan ke atas, terdiri daripada 10 hingga 15% daripada golongan pendapatan, hanya memiliki  14% daripada KDNK negara.

“Jika anda mahu mencapai pertumbuhan yang saksama, anda mesti mempunyai keterangkuman pada peringkat 40% yang bawah,” kata beliau.

Melangkah ke hadapan, adalah munasabah bahawa ketidaksamaan ekonomi boleh memperluaskan di Malaysia dalam masa terdekat memandangkan cabaran semasa dalam pasaran buruh, perubahan dalam dasar pendidikan, dan pengukuhan dasar fiskal untuk mengurangkan defisit persekutuan.

Kira-kira 30 ahli akademik, sebahagian daripada mereka pelajar pasca-siswazah, telah mengambil bahagian dalam persidangan dua hari itu yang diselaraskan oleh Pusat Pengajian Sumber Manusia (CHREST), Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM.

Ia telah dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Prof Datin Dr Noor Aziah Mohd Awal.

Turut hadir ialah Ketua CHREST Prof Dr Rahmah Ismail dan Pengerusi Prof persidangan Prof Dr Azman Ismail.