Menggalakkan Kemahiran Insaniah Dan Berbasikal Dikalangan Pelajar

01
Oleh Vinoothna Chandrasekaran

Pix Abd Ra’ai Osman

BANGI, 1 Mac 2016 – Satu program untuk menggalakkan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menggunakan basikal dalam kampus dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dan insaniah, telah dirasmikan.

Bagi para penaja program Kayuhan Amal dan Sihat 6 (KASIH 6), ia adalah peluang untuk pelajar UKM bukan sahaja meningkatkan kecergasan fizikal, malahan  menambahkan kebolehpasaran siswazah pada masa hadapan.

“Tujuan kami berkolaborasi dengan program ini adalah untuk membantu para pelajar dari segi aspek keusahawan di mana pelajar-pelajar diberi pendedahan melalui cara pratikal dan juga cara membuka gerai serta mengambil peluang,”  kata  Mashor Hussin, Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur, ketika pelancaran pada 27 Feb lalu.

Mashor berkata KASIH 6 adalah program untuk membantu para peserta untuk menjadi lebih fizikal dengan menggalakkan mereka untuk menggunakan basikal sebagai pengangkutan yang aktif untuk mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor yang mengeluarkan gas karbon monoksida.

Bank Rakyat, yang juga penaja utama, mempunyai pandangan yang sama mengenai pembangunan pelajar.

“ KASIH 6 bukan sahaja diadakan untuk menggalakan para pelajar atau staff UKM dalam budaya berbasikal tetapi bagi mereka belajar kemahiran ‘softskill’ kerana kebanyakan mahasiswa semasa di alam kerja, ramai mengalami masalah dari segi kemahiran ini,” kata Mohd Mukthi Abd Rahman, Pengurus Jabatan Korporat (Pendidikan dan Masyarakat) Yayasan Bank Rakyat.

Bagi seorang usahawan berjaya yang menaja program ini, ia adalah penting dalam mewujudkan kesedaran bahawa pelajar memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat.

“Saya menyokong kegiatan ini kerana ianya sangat penting bagi masyarakat luar untuk mengetahui peranan pelajar dan tanggungjawab besar mereka dalam membantu masyarakat,” kata Juridah binti Hj. Saimin, Pengurus Einas Boutique.

Bagi menggalakkan budaya berbasikal di kalangan masyarakat UKM, UNIKEB, dengan kerjasama Cyclomotion, melancarkan Skim Basikal UKM 1 untuk semua kakitangan, pelajar dan Alumi UKM.

Kira-kira 37 entiti dibantu dengan menaja program ini yang akan dilancarkan pada 5 Mac.ukmnewsportal-bm
02