Lebih separuh graduan UKM dapat pekerjaan sebaik lulus pengajian, menurut kajian pengesanan

RABU, 10 NOVEMBER 2010 15:17

Oleh Abdul Ghani Nasir
Foto oleh Saliman Leman

BANGI, 10 Nov. 2010 – Seramai 3,880 graduan UKM iaitu 54.2 peratus daripada 7,159 yang tamat pengajian mereka pada sesi akademik 2008-2009 April tahun lalu telah mendapat pekerjaan dalam tempoh lima bulan menjelang hari konvokesyen mereka.

Daripada yang selebihnya 834 (11.36 peratus) sedang menunggu penempatan pekerjaan, 447 (6.24 peratus) melanjutkan pengajian, 187 (2.6 peratus) meningkatkan kemahiran dan 1,811 yang lain (25.59 peratus) belum bekerja waktu itu.

Demikian menurut Kajian Pengesanan Graduan UKM 2009 dilaksanakan oleh Pejabat Perhubungan Alumni (PPA).

Laporan kajian itu menunjukkan keadaan itu adalah jauh lebih baik daripada pencapaian 2006 apabila cuma 1,968 graduan daripada 5,105 sudah bekerja dalam masa kajian yang sama dengan 2,463 lagi (48.25 peratus) belum bekerja semasa konvokesyen mereka.

Perangkaan bagi 2007 adalah 3,507 (54.41 peratus) sudah bekerja dan 2,019 (31.42 peratus) belum bekerja. Bagi 2008 seramai 3,663 (53.70 peratus) sudah bekerja daripada 6,825 graduan dengan 1,892 (27.70 peratus) belum bekerja dalam tempoh lima bulan hingga konvokesyen.

Kajian itu juga mendapati graduan pergigian paling mudah mendapat pekerjaan kerana semua 60 lulusan daripada Fakulti Pergigian bagi sesi 2008-2009 sudah mendapat pekerjaan dengan hanya empat menunggu penempatan bekerja sewaktu konvokesyen mereka pada Ogos tahun lalu.

Bagi graduan perubatan pula 190 daripada 211 telah bekerja, sembilan menunggu penempatan dengan 12 lagi belum bekerja ketika itu atas beberapa alasan.

Bekas Pengarah PPA  Prof Dato’ Dr Shaharuddin Ahmad berkata hasil kajian itu menjadi kayu pengukur kebolehan graduan UKM dalam pasaran pekerjaan selain mendapatkan maklum balas mengenai proses pembelajaran mereka di UKM.

Maklumat diperolehi boleh membantu pihak pengurusan universiti menyediakan pendidikan lebih berkesan dan berkualiti pada masa depan dan dapat pula digunakan dalam usaha meningkatkan lagi kualiti graduan dan proses penyampaian dan perkhidmatan yang diberikan, kata beliau.

Menurut  laporan itu, fakulti lain dimana lulusan dari UKM mudah mendapat pekerjaan ialah graduan daripada Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (FEP). Seramai 495 (58.24 peratus) daripada 850 pelajar yang tamat pengajian di FEP melaporkan mereka sudah pun bekerja terutama mereka yang mengambil bidang perbankan dan kewangan.

Ini diikuti graduan Fakulti Pengajian Islam (FPI) iaitu 361 (51.79 peratus) daripada 697 pelajar yang sudah pun mendapat pekerjaan dalam masa tersebut dengan sebahagian besarnya sama ada menjadi guru, pegawai perbankan merangkap perunding kewangan Islam, kadi atau kaunselor.

Perangkaan graduan sudah bekerja mengikut fakulti lain adalah Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu – 237 (50.97 peratus); Fakulti Pendidikan – 495 (48.63 peratus);  Fakulti Kejuruteraan – 193 (45.63 peratus) ; Fakulti Undang-Undang  – 44 (41.12 peratus) ; Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat – 110 (35.71 peratus) ; Fakulti Sains dan Teknologi – 385 (35.48 peratus) dan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 199 (25.52 peratus).

Mereka yang belum bekerja memberi alasan sedang menunggu untuk penempatan pekerjaan (21.41 peratus), sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (49.25 peratus) dan yang merancang untuk melanjutkan pengajian (13.63).

Laporan itu juga menunjukkan ramai graduan dari Fakulti Undang-undang (70.42 peratus) sedang mengikuti kursus/skim latihan kerana mereka sememangnya perlu mengikuti program ‘chambering’ terlebih dulu sebelum boleh menjadi peguam cara dan peguam bela.

Dari segi pendapatan pula, kajian itu mendapati peratusan bulanan tertinggi ialah dalam lingkungan RM5000 ke atas dinikmati 331 graduan, RM3001-RM5000 (929 graduan); 517 berpendapatan antara  RM2501-RM3000; 625 – RM2001-RM2500; 659 – RM1501-RM2000; 458 – RM1001-RM1500, 290 – antara RM501-RM1000 dan 71 graduan lain menerima pendapatan kurang dari RM500 sebulan.

Kajian itu mendapati majoriti dari mereka 2,019 (52.05 peratus) bekerja dalam sektor kerajaan diikuti sektor swasta tempatan 25.18 peratus (977 graduan),multinasional asing 9.15 peratus (355 graduan). Sektor pekerjaan paling kurang disertai adalah Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) iaitu hanya 34 orang atau 0.88 peratus.

Mengenai penilaian graduan terhadap kurikulum, kajian itu menunjukkan mereka memberikan penilaian gred A- bagi program kesesuaian kandungan pengajian dan mata pelajaran wajib universiti.

Mereka juga memberi penilaian B+ terhadap imbangan komponen teori dan amali, program latihan industri, mata pelajaran wajib ko-kurikulum, kepelbagaian mata pelajaran ko-kurikulum dan menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia pekerjaan.

Kajian itu juga mendapati graduan ingin mengikuti program tambahan lain bagi meningkatkan lagi kemahiran mereka seperti kemahiran bahasa Inggeris (57.4 peratus), kemahiran inter-personel (55 peratus), kemahiran ICT (48.5 peratus), pembangunan kerjaya (42.1 peratus) dan latihan keusahawanan (35.2 peratus).

Ini penting kerana ia boleh memberi nilai tambah kepada graduan yang seterusnya dapat meningkatkan lagi nilai pemasaran mereka dalam pasaran pekerjaan, kata kajian itu.